การออมเงินแบบฝากประจำ แม้เป็นการลงทุนแบบหนึ่งที่เห็นผลได้เป็นรูปธรรม จากการมีเงินออมเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อเสียไม่ใช่น้อย

imoneythailand.com จึงจะชวนคุณไปดู ข้อเสียของการออมเงินแบบฝากประจำในธนาคาร ที่จะทำให้คุณรู้และเข้าใจในการลงทุนประเภทนี้ได้ดียิ่งขึ้น

การออมเงินแบบฝากประจำ: การลงทุนรูปแบบหนึ่ง

การออมเงินแบบฝากประจำ แม้เป็นเพียงรูปแบบการเก็บออมรักษาเงินที่คนทั่วไปต่างก็ทำกัน ในขณะเดียวกัน ก็ถือเป็นรูปแบบการลงทุนอีกแบบหนึ่งด้วย เนื่องจากได้รับผลตอบแทนคือดอกเบี้ยเงินฝาก ไม่ต่างจากผลตอบแทนจากการลงทุนในประเภทอื่น ซึ่งการเปิดบัญชีเงินฝากประจำนั้น ในปัจจุบันสามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท โดยม่ระยะเวลาการฝากกำหนดตั้งแต่ 30 วัน จนถึง 5 ปี

ถอนก่อนกำหนด = ไม่ได้รับดอกเบี้ย

เนื่องจากการออมเงินแบบฝากประจำ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ต่อเมื่อฝากเงินครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้นๆ ซึ่งต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ทำให้หากถอนเงินออกก่อนกำหนด ธนาคารจะทำการปิดบัญชีโดยไม่จ่ายดอกเบี้ย หรือหากปิดบัญชีที่มีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศธนาคาร ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง โดยที่หักภาษีดอกเบี้ยเงินฝากจากเงินต้นที่ฝากไว้ด้วย

ข้อเสียของการออมเงินแบบฝากประจำ

การออมเงินแบบฝากประจำ แม้จะเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้รับ มีความมั่นคงและต่อเนื่อง แต่เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ค่อนข้างน้อย ผลตอบแทนจึงต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนรูปแบบอื่นๆ จึงอาจไม่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการลงทุนเพื่อต้องการผลตอบแทนสูง หากแต่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการลงทุนโดยที่มีความเสี่ยงต่ำ และผลตอบแทนยั่งยืน

อีกทั้งผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยนั้น จะได้รับต่อเมื่อฝากเงินตามระยะเวลาที่กำหนด นั่นหมายความว่าคุณจะไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับเงินในบัญชีนี้ได้ ไม่ว่าในทางหนึ่งทางใดได้เลย เนื่องจากอาจทำให้ไม่ได้รับดอกเบี้ยดังที่ตั้งใจ จึงทำให้คุณจะต้องแน่ใจว่าเงินที่จะฝากเข้าบัญชีฝากประจำนั้น จะเป็นเงินก้อนที่คุณตั้งใจเก็บออมไว้จริงๆ โดยที่ไม่ว่าในกรณีใดๆก็จะไม่นำเงินจำนวนนั้นออกมาใช้อย่างแน่นอน ซึ่งนั่นอาจทำให้เมื่อคุณมีปัญหาด้านการเงินขึ้นมา ก็อาจเกิดความลำบากใจในการตัดสินใจว่าจะถอนหรือไม่ถอนเงินออกจากบัญชีนี้ได้ในภายหลัง

แม้การออมเงินแบบฝากประจำจะมีข้อเสียก็จริง แต่ทุกสิ่งทุกอย่างต่างมีข้อดีข้อเสียไม่ต่างจากเหรียญที่มีสองด้าน หากการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ และได้รับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องคือวิธีการลงทุนที่ใช่สำหรับคุณ การออมเงินแบบฝากประจำก็คือวิธีการลงทุนที่น่าสนใจ โดยคุณสามารถพิจารณาและเปรียบเทียบข้อเสนอบัญชีเงินฝากประจำของแต่ละธนาคารได้ที่ http://www.imoneythailand.com/fixed-deposit