การเช่าซื้อคืออะไร และมีการทำงานอย่างไร สำหรับใครที่กำลังมีคำถามและข้อสงสัยในเรื่องของการเช่าซื้อวันนี้ imoneythailand ขออาสาพาคุณไปทำความรู้จักกับ การเช่าซื้อ ทั้งในเรื่องของความหมาย รวมไปถึงการทำงานของการเช่าซื้อว่าเป็นอย่างไร

 ความหมายของการเช่าซื้อ

 การเช่าซื้อ คือ สินเชื่อประเภทหนึ่งที่จะทำให้คุณได้รับสินค้าต่างๆ เช่น รถยนต์  คอมพิวเตอร์ เครื่องจักร เป็นต้น โดยที่คุณนั้นจะยังไม่ได้เป็นเจ้าของในสิ่งนั้น และไม่ต้องนำเงินเป็นก้อนๆมาจ่ายแบบรวดเดียว แต่สามารถแบ่งจ่ายเป็นงวดๆได้ เมื่อพูดอย่างนี้ สินเชื่อเช่าซิ้อ ก็คล้ายๆกับการเช่าสิ่งของต่างๆมาใช้ นั่นเอง

สินเชื่อเช่าซื้อทำงานอย่างไร

 สินเชื่อเช่าซื้อนั้นมีการทำงานคล้ายคลึงกับ การซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระ แต่มีความแตกต่างกันตรงที่สิ่งของที่เราเช่าซื้อ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จะยังไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเรา จนกว่าเราจะทำการชำระค่าสินค้าดังกล่าวครบ โดยที่การเช่าซื่อนั้นจะมีการทำข้อตกลงระหว่าง ผู้ที่ต้องการเช่าซื้อกับผู้ที่ให้เช่าซื้อ ว่าต้องมีการจ่ายเงินเป็นงวดๆตามจำนวนในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งผู้เช่าซื้อสามารถนำสินค้าที่ทำการเช่าซื้อมาใช้ได้ก่อน แต่จะเป็นเจ้าของ หรือกรรมสิทธิ์ในสินค้านั้นก็ต่อเมื่อ ทำการชำระเงินค่าสินค้าครบแล้ว เมื่อจ่ายเงินครบตามจำนวน ในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ก็จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้

การเช่าซื้อที่หลายๆคนน่าจะรู้จัก และใช้กันเป็นจำนวนมาก ก็คือ การเช่าซื้อรถยนต์ สำหรับใครที่กำลังต้องการทำสินเชื่อเช่าซื้อ ก็อย่าลืมศึกษาข้อมูล และข้อตกลงของการเช่าซื้อของแต่ละธนาคารและสถาบันการเงินว่าเป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้เช่าซื้อทรัพสินย์เพื่อใช้งาน กับธนาคารที่่พอใจ