ธุรกิจ อาจเริ่มต้นจากความฝัน และความกล้าลงมือทำ แต่สิ่งที่ต้องรับมือให้ได้ก็คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้การทำธุรกิจประสบความสำเร็จ

เนื่องจากการทำธุรกิจอาจไม่ได้ผลกำไรทุกวัน แต่ค่าใช้จ่ายนั้นคงมีเสมอ ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องตระหนักว่า ธุรกิจที่ตนเองกำลังทำอยู่นั้น มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในแต่ละวัน เพื่อให้สามารถคำนวณต้นทุน และตั้งเป้ายอดขายในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจนั้นยังคงอยู่รอดและเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ

iMoney Thailand จึงขอนำเสนอ เริ่มต้นธุรกิจมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ที่จะทำให้ผู้อยากเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นของตนเอง ได้รู้ว่าในการทำธุรกิจนั้นมีค่าใช้จ่ายใดบ้าง เพื่อให้สามารถคำนวณต้นทุนและตั้งเป้าผลกำไรในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ค่าศึกษาตลาดสินค้าและบริการ

เพราะสินค้าและบริการในปัจจุบันมีหลากหลายชนิด และหลากหลายระดับราคาให้เลือกสรร ทำให้หากคิดแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด อาจต้องทำการศึกษาตลาดสินค้าและบริการให้ดี เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ได้ตรงใจผู้บริโภค ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงจำเป็นต้องมี เพื่อสร้างธุรกิจของคุณให้แตกต่างและเป็นจุดขายทางธุรกิจ

โดยอาจศึกษาในประเด็นที่ว่า ปัญหาของคนในปัจจุบันนั้นคืออะไร จากนั้น จึงทำการศึกษาว่าในท้องตลาดปัจจุบันนั้น มีสินค้าและบริการที่แก้ไขปัญหาเหล่านั้นหรือยัง เพื่อผลิตรูปแบบของสินค้าและบริการขึ้นมาใหม่ โดยหากยังไม่มี ก็แสดงว่านี่คือโอกาสทองในการทำธุรกิจ หรือหากมีแต่ยังมีน้อย ก็ยังไม่สายที่จะริเริ่มทำขึ้นมา เพราะยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากพอสมควรอยู่นั่นเอง

2. ค่าอัตราดอกเบี้ยจากเงินที่กู้ยืมมาทำธุรกิจ

ทุกคนมีความฝันในการมีธุรกิจเป็นของตนเอง แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินทุนตั้งต้น ดังนั้น บางคนจึงอาจต้องขอสินเชื่อจากธนาคาร พ่อแม่ หรือญาติสนิทมิตรสหาย เพื่อให้สามารถมีเงินในการเริ่มต้นทำธุรกิจได้ดังใจหวัง โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ นอกเหนือจากจำนวนเงินที่กู้ยืมมาที่ต้องจ่ายคืนเต็มจำนวนแล้ว ยังอาจมีค่าอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังนั้น หากไม่อยากจ่ายอัตราดอกเบี้ยแพง ก็สามารถพิจารณาเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลของธนาคารต่างๆได้ที่ http://www.imoneythailand.com /personal-loan

3. ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

เพื่อให้การทำธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ที่ต้องดำเนินการเพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ โดยค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น

  • หากเปิดบริษัท เสียค่าธรรมเนียมสำหรับจัดตั้งบริษัทจำกัด 5,500 บาท

  • หากเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด เสียค่าธรรมเนียมสำหรับจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด 1,000 บาท

  • หากขายสินค้าและบริการ โดยตั้งชื่อแบรนด์เป็นของตนเอง จะต้องทำการเสียค่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 1,000 บาท

  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น ค่าทำบัญชี ค่าปรึกษาทางกฎหมาย

ทั้งนี้ เมื่อมีรายได้ จะต้องเสียภาษีเงินได้ให้แก่ภาครัฐอีกด้วย โดยหากผู้ประกอบการมีรายได้มากกว่า 150,000 บาท/ปี และจดทะเบียนในรูปแบบของบุคคลธรรมดา จะต้องเสียภาษีให้แก่ภาครัฐสูงสุด 35% ขณะที่หากจัดตั้งเป็นบริษัท และจดทะเบียนในรูปนิติบุคคล จะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 20% (ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจนั้นๆ)

4. ค่าหน้าร้าน สถานที่

แม้ธุรกิจในปัจจุบัน จะเข้าสู่ระบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารูปแบบของธุรกิจบางอย่างนั้น ยังคงจำเป็นต้องมีหน้าร้านเช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ฯลฯ จึงทำให้ผู้ประกอบการในสายธุรกิจนี้ จำเป็นต้องมีค่าหน้าร้านและสถานที่เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ซึ่งการเป็นค่าใช้จ่ายที่มีจำนวนมากไม่ใช่น้อยนี้ ทำให้การเลือกทำเลที่ตั้งเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าสามารถหาเจอและใช้บริการได้ง่าย โดยเพื่อดึงดูดลูกค้าและสร้างยอดขายมากขึ้น อาจทำการตกแต่งภายในเพิ่มเติม เพื่อสร้างบรรยากาศร้านให้ลูกค้าสะดุดตาและเข้ามาใช้บริการ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถสร้างยอดขายได้คุ้มค่า เพียงพอกับค่าหน้าร้านและสถานที่ที่ลงแรงไป

5. ค่าอุปกรณ์ต่างๆ

หากธุรกิจของคุณมีหน้าร้าน ก็จำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถรองรับการเข้ามาใช้บริการของลูกค้าได้ โดยค่าอุปกรณ์จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสไตล์การจัดร้านว่าต้องการแบบใดเช่น ร้านอาหาร หากเป็นร้านข้างถนน อาจมีค่าอุปกรณ์ไม่มากนักเช่น โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม แต่หากเป็นร้านที่ตั้งอยู่ในตึกแถวอาจเปลี่ยนจากพัดลมเป็นเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้ ยังมีค่าอุกปรณ์ในการทำครัวต่างๆอีกด้วยเช่น หม้อ กระทะ ตะหลิว มีด เป็นต้น

6. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์

ในการเริ่มต้นทำธุรกิจ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การทำธุรกิจประสบความสำเร็จ เพราะจะทำให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกได้รู้จักธุรกิจของคุณ จนทำให้เกิดการเข้ามาใช้บริการและสร้างรายได้ โดยในปัจจุบัน เนื่องจากการโฆษณาสามารถทำได้ง่าย ผ่านช่องทางโซเชี่ยลมีเดียต่างๆ คุณจึงสามารถทำโฆษณาถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรงได้ในทันที ดังนั้น หากอยากให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จัก เผื่อค่าใช้จ่ายในส่วนโฆษณาประชาสัมพันธ์ไว้เยอะๆได้เลย

7. ค่าพนักงาน

การขับเคลื่อนธุรกิจให้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อาจต้องลงทุนในเรื่องของการจ้างพนักงาน เพื่อให้สามารถเพิ่มยอดขายของสินค้าและบริการได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงแบ่งเบาภาระในการจัดการต่างๆ ซึ่งค่าพนักงานในปัจจุบันนั้นเฉลี่ย 350-400 บาท ดังนั้น หากต้องการเพิ่มยอดขายและมีภาระน้อยลง ลองนึกถึงการจ้างพนักงานสักคน เพื่อมาช่วยคุณทำธุรกิจ

8. ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี

เทคโนโลยี ช่วยทำให้การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันง่ายขึ้น ไม่ว่าจะสามารถเปิดเว็บไซต์ร้านค้า จนทำให้คุณไม่ต้องมีหน้าร้านก็สามารถขายสินค้าได้  เว็บไซต์จัดทำบัญชีออนไลน์ ที่ช่วยทำให้คุณสามารถทำบัญชีได้ด้วยตัวเอง ทั้งยังเป็นบริการเสริมที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านค้าของคุณด้วย เช่น อินเตอร์เน็ตไร้สาย หรือ  Wi-Fi ที่ร้านอาหารหรือร้านกาแฟจำเป็นต้องมี ดังนั้น การมีเทคโนโลยีเข้ามาควบคู่กับการดำเนินการธุรกิจ ถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ควรใส่ใจและนำมาปรับใช้ เพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจของคุณราบรื่น สะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และสามารถสร้างยอดขายได้มากขึ้น

การเริ่มต้นธุรกิจไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ควรรับรู้ถึงค่าใช้จ่าย เพื่อให้สามารถลดต้นทุนได้มากที่สุดและสร้างผลกำไรได้ตามที่ต้องการ