เพราะการทำธุรกิจ มีวันที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ ทั้งวันเปิดกิจการ วันทำสัญญาธุรกิจ  ทำให้จะรู้ได้อย่างไรว่าควรเลือกวันไหน เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

เนื่องจากการทำธุรกิจไม่ได้อาศัยแต่ความรู้ความสามารถอย่างเดียว แต่ยังต้องอาศัยโชคลางและจังหวะที่เหมาะสมในการทำธุรกิจ imoneythailand.com จึงขอเสนอ เคล็ดลับการเลือกวันสำคัญในการทำธุรกิจ ที่จะทำให้คุณรู้ว่า ในการเลือกวันสำคัญในการทำธุรกิจนั้น ควรเลือกโดยการพิจารณาจากอะไร เพื่อให้การทำธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ

วันเปิดกิจการ

วันเปิดกิจการคือ วันสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจ เพราะเป็นวันที่คุณกำลังเปิดตัวธุรกิจให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน ดังนั้น เพื่อให้เป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างรายได้จำนวนมากตั้งแต่วันแรก และทำรายได้จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ควรเปิดในวันที่คุณยังจัดการขั้นตอนการทำธุรกิจต่างๆไม่เสร็จสิ้นเช่น วันที่คุณยังต้องขอใบอนุญาตเพื่อดำเนินธุรกิจ วันที่ต้องเซ็นสัญญาเช่าร้าน หรือแม้แต่วันที่เป็นวันสำคัญของคุณเองเช่น วันเกิด วันรวมญาติ วันครบรอบแต่งงาน ฯลฯ

ดังนั้น จึงควรเลือกวันเปิดกิจการ ภายหลังที่คุณได้จัดการขั้นตอนต่างๆทางธุรกิจเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย หรือวันที่มีการทำกิจกรรม ที่เป็นสัญญาณถึงความก้าวหน้าในการทำธุรกิจ เช่น วันที่มีกิจกรรมเปิดตัวธุรกิจอย่างเป็นทางการ วันที่่ทำข้อตกลงการร่วมมือทางธุรกิจ เป็นต้น เพราะการเปิดกิจการ ภายหลังวันที่จัดการขั้นตอนต่างๆทางธุรกิจเสร็จสิ้น จะทำให้คุณไม่มีปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการทำธุรกิจให้ต้องกังวล ขณะที่วันที่มีการทำกิจกรรม ที่เป็นสัญญาณถึงความก้าวหน้าในการทำธุรกิจ ก็ถือเป็นการอาศัยโชคลางไปในตัวที่ว่า หากเปิดในวันที่มีแต่การทำกิจกรรมทางธุรกิจที่ก้าวหน้า การทำธุรกิจของคุณต่อๆไปก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆนั่นเอง

วันลงทุนในหุ้นตลาดหลักทรัพย์เพื่อการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยที่ทำให้การทำธุรกิจมีความมั่นคงและประสบความสำเร็จ นอกจากความรู้ความสามารถในการดำเนินกิจการแล้ว ส่วนสำคัญก็คือการต้องมีกระแสเงินสด ไว้อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการอยู่เสมอ ทำให้นอกจากผู้ทำธุรกิจจะต้องคำนึงถึงรายได้จากการทำธุรกิจแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้จากช่องทางอื่นอีกด้วย เพื่อให้มีกระแสเงินสดไว้ใช้ตลอดเวลา

การลงทุนในหุ้นตลาดหลักทรัพย์ ถือเป็นวิธีการสร้างรายได้ช่องทางหนึ่งที่สามารถทำได้โดยง่าย เนื่องจากเปรียบเสมือนเป็นวิธีการออมแบบหนึ่ง ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าการฝากเงินในธนาคาร จากการที่มูลค่าหุ้นที่ลงทุนสามารถเพิ่มขึ้น จนอาจมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคาร โดยจากการที่สามารถลงทุนแบบ DCA (Dollar Cost Average) ซึ่งเป็นการลงทุนโดยซื้อหุ้นในราคาค่าเฉลี่ยในทุกๆเดือน ทำให้คุณยังสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ดี และสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้นอีกด้วย

แต่เนื่องจากวิธีการนี้ ตัวแทนผู้ให้บริการซื้อหุ้นที่เราสมัคร จะทำการตัดเงินจากบัญชีจำนวนหนึ่งในทุกๆเดือน เพื่อทำการซื้อหุ้นที่ต้องเราต้องการ ทำให้คุณต้องตัดสินใจที่จะเลือกวันที่จะให้ผู้ให้บริการนั้นตัดเงินจากบัญชีด้วยตนเอง ซึ่งโดยปกติแล้วจะให้เลือกในทุกวันที่ 1 5 15 25 ของทุกเดือน ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเงินไม่คล่องตัว จนอาจสร้างความลำบากให้แก่ตัวเองได้ในภายหลัง จึงขอแนะนำให้ตัดบัญชีออมหุ้นในวันหลังเงินเดือนออก ตัวอย่างเช่น เงินเดือนออกวันที่ 25 ก็ลองหาผู้ให้บริการที่สามารถให้ซื้อได้หลังจากวันที่ 25 เช่น วันที่ 28 วันที่ 1 และ วันที่ 5 ของเดือนต่อไป หากใครเงินเดือนออกต้นเดือน เช่น วันที่ 1 ให้ลองดูว่าที่ไหนตัดเงินวันที่ 5 หรือ วันที่ 10 เป็นต้น

วันทำสัญญาทางธุรกิจ

เมื่อมีคนอยากทำสัญญาทางธุรกิจร่วมกับคุณ นั่นเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจของคุณมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ดังนั้น เพื่อไม่ให้โอกาสทองนี้หลุดลอยไป และให้การเจรจาต่อรองในการทำข้อตกลงร่วมกันเป็นไปด้วยดี นอกจากต้องมีวาทศิลป์ที่ดีในการเจรจาแล้ว การเลือกวันทำสัญญาทางธุรกิจก็มีส่วนสำคัญ

เพราะการเจรจาข้อต่อรองอาจใช้ระยะเวลาไม่น้อย ทำให้วันที่ควรเลือกเป็นวันทำสัญญาธุรกิจนั้น ควรเป็นวันที่ไม่มีธุระอื่นใดมาทำให้ติดขัด หรือเป็นวันที่มีธุระสำคัญใดๆ เช่น วันที่ต้องทำธุรกรรมการเงิน วันที่ต้องทำธุระต่างจังหวัด เป็นต้น แต่ควรเป็นวันที่คุณมีความพร้อม มีความมั่นใจ เข้าใจในรายละเอียดของสัญญาเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถเจรจาต่อรอง และบรรลุข้อตกลงในการทำสัญญาทางธุรกิจได้ในท้ายที่สุด

วันเดินทางเพื่อการทำธุรกิจ

เพราะในสมัยก่อน การเดินทางไปยังที่ต่างๆเป็นไปด้วยความยากลำบากและเต็มไปด้วยอันตราย ทำให้การถือโชคลางในการเลือกวันเดินทางเพื่อการทำธุรกิจ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก

แต่เนื่องจากการทำธุรกิจในปัจจุบัน สามารถเดินทางไปยังที่ต่างๆได้อย่างง่ายดาย เพื่อจุดประสงค์ในการมองหาสินค้าใหม่ที่จะมาค้าขาย เพื่อศึกษาดูงาน เพื่อเจรจาต่อรองต่างๆ ทำให้การเดินทางเพื่อการทำธุรกิจเป็นเรื่องปกติไปแล้วในสมัยนี้ การเลือกวันที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางเพื่อการทำธุรกิจ จึงอาจไม่เป็นสิ่งจำเป็นอีกต่อไป เพราะไม่ว่าคุณจะเลือกวันไหน วันนั้นๆก็สามารถที่จะเป็นวันเดินทางเพื่อการทำธุรกิจของคุณได้ทั้งสิ้น

วันเจรจาในการทำธุรกิจ

เพราะการเจรจาคือหัวใจของการทำธุรกิจ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดกับคู่ค้าของคุณ นอกจากวาทศิลป์และทักษะการเจรจาที่ดี คุณจึงควรมั่นใจว่าคุณได้เลือกวันเวลาที่เหมาะสมทั้งกับตัวเองและคู่ค้าของคุณ เพราะทุกคนต่างก็มีวันดีๆและวันแย่ๆของทุกคนทั้งนั้น ดังนั้น แค่ไม่เผลอนัดวันที่เป็นวันแย่ๆของคู่ค้าของคุณแล้วละก็ รับรองว่าวันไหนๆก็สามารถเป็นวันเจรจาในการทำธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอน

เพียงรู้เคล็ดลับในการเลือกวันสำคัญในการทำธุรกิจ เชื่อว่าไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจใดๆ ก็สามารถประสบความสำเร็จได้โดยง่ายอย่างแน่นอน อย่าลืมนำเคล็ดลับนี้ไปปรับใช้กันนะครับ