เงินทองแม้เป็นของนอกกาย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความสำคัญต่อการใช้ชีวิต เพื่ออนาคตที่มั่นคง จึงควรให้นักวางแผนการเงินช่วยดูแลการเงินส่วนบุคคลของคุณ

เพราะนักวางแผนการเงินจะช่วยแนะนำ และวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้คุณอย่างครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่การเก็บออม การลงทุน ไปจนถึงการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และการวางแผนภาษีและมรดก ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านการเงิน และหลักประกันให้แก่ทั้งตัวคุณ ครอบครัวคุณและลูกหลานในอนาคต

ดังนั้น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการวางแผนสร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัวในอนาคต imoneythailand.com ขอเสนอ สร้างอนาคตที่มั่นคงกับ“นักวางแผนการเงิน” ที่จะทำให้คุณรู้ว่า นักวางแผนการเงิน จะช่วยวางแผนการเงินด้านใดให้แก่คุณใดบ้าง รวมถึงจะชวนคุณให้สำรวจตนเองว่ามีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีนักวางแผนการเงิน และจะหานักวางแผนการเงินที่น่าเชื่อถือได้อย่างไร

หน้าที่ของนักวางแผนการเงิน

นักวางแผนการเงิน มีหน้าที่ให้คำแนะนำและวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ การวางแผนการบริหารเงินสด การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันชีวิต การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ การวางแผนภาษีและมรดก และการวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านการเงิน และหลักประกันให้แก่ทั้งตัวคุณ ครอบครัวคุณและลูกหลานในอนาคต

เพียงแค่บอกถึงจำนวนเงินที่มีอยู่ และความต้องการที่จะจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพียงเท่านี้ นักวางแผนการเงินก็จะทำการแนะนำวิธีการที่จะทำให้เงินของคุณงอกเงย และสร้างความมั่นคงให้แก่คุณได้ ผ่านวิธีการต่างๆเช่น การลงทุนผ่านตลาดหุ้น อสังหาริมทรัพย์ ประกันชีวิต ฯลฯ อันจะทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการวางแผนการเงินด้วยตนเอง รวมถึงลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากการลองผิดลองถูก เนื่องจากได้รับคำแนะนำจากมืออาชีพด้านการเงินคือนักวางแผนการเงินแล้วนั่นเอง

โดยรายได้ของนักวางแผนการเงินนั้น จะมาจาก 2 ส่วนหลักๆ ส่วนแรกคือ ค่าบริการจัดทำแผน และค่าที่ปรึกษา ซึ่งจะได้รับโดยตรงจากการจ่ายค่าบริการของคุณ อีกส่วนคือ ค่าคอมมิชชั่นในการแนะนำให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์หรือทำธุรกรรมการเงินต่างๆ ซึ่งจะรับรายได้จากสถาบันหรือบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือธุรกรรมนั้น เช่น สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต เป็นต้น

จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีนักวางแผนการเงิน

นักวางแผนการเงิน อาจไม่จำเป็นสำหรับคนที่มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถวางแผนการเงินให้แก่ตนเองได้เป็นอย่างดี แต่หากคุณรู้สึกว่า การเงินเป็นเรื่องไกลตัว ยากที่จะเข้าใจ และต้องการคำแนะนำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน การมีนักวางแผนการเงินเป็นตัวช่วย อาจเป็นคำตอบสำหรับคุณ โดยอาจลองถามคำถามเหล่านี้ก่อนว่า จำเป็นหรือไม่ที่คุณจะต้องมีนักวางแผนการเงิน

1.เป้าหมายทางการเงินของคุณเป็นแบบใด

ก่อนจะว่าจ้างนักวางแผนการเงิน ควรพิจารณาว่าเป้าหมายทางการเงินของคุณเป็นแบบใด เนื่องจากบางเป้าหมายคุณอาจสามารถวางแผนได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะในจำพวกการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและลงทุนระยะยาว เช่น การวางแผนการเงินเพื่อปลดเกษียณ คุณอาจลงทุนผ่านกองทุน RMF ซึ่งเป็นกองทุนที่ส่งเสริมให้นักลงทุนออมเงินระยะยาวเพื่อปลดเกษียณ หรือหากต้องการสร้างความมั่นคงและหลักประกันให้แก่คนในครอบครัว อาจเลือกการลงทุนในประกันภัย ประกันชีวิต เป็นต้น เนื่องจากลักษณะการลงทุนเหล่านี้ คุณสามารถเรียนรู้และศึกษาได้ด้วยตนเอง เพราะเป็นวิธีการลงทุนที่มีเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างชัดเจน

แต่หากเป้าหมายการเงินของคุณเป็นเป้าหมายที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยในเวลาอันรวดเร็ว อันทำให้ลักษณะการลงทุน เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและลงทุนในระยะสั้น คุณอาจจะต้องพึ่งพาคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน และทำให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นดังที่คาดหวัง โดยนักวางแผนการเงินอาจแนะนำให้คุณลงทุนในสินทรัพย์อย่างหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ หรือการเทรด Forex ซึ่งหากวางแผนการลงทุนได้อย่างดี สินทรัพย์พวกนี้ก็อาจทำกำไร และสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้คุณได้อย่างรวดเร็ว

2. คุณมีความรู้ทางการเงินมากน้อยแค่ไหน

การมีความรู้ทางการเงิน ย่อมช่วยให้สามารถวางแผนการเงินได้เป็นอย่างดี ดังนั้น หากคุณมีความมั่นใจว่ามีความรู้ทางการเงินเป็นอย่างดี การมีนักวางแผนการเงินย่อมไม่จำเป็น แต่หากเป็นในทางตรงกันข้าม ก็ย่อมไม่ผิดที่จะขอคำแนะนำจากนักวางแผนการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ตนเอง

3. ลักษณะการลงทุนของคุณซับซ้อนหรือไม่

การลงทุนให้ประสบความสำเร็จหรือสร้างผลกำไร คือเป้าหมายการลงทุนของทุกคน ทำให้บางคนมุ่งมั่นลงทุนในหลายที่ เพื่อให้สามารถสร้างกำไรได้โดยเร็วโดยถึงแม้เป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน แต่ในขณะเดียวกัน ก็อาจทำให้เกิดการสับสนวุ่นวาย และซับซ้อนในการบริหารจัดการการลงทุนได้ เนื่องจากไม่สามารถดูแลการลงทุนด้วยตนเองได้อย่างทั่วถึง

ดังนั้น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ลงทุนในสินทรัพย์จำนวนมาก แต่รู้สึกบริหารจัดการการลงทุนด้วยตนเองไม่ไหว และไม่อยากพลาดในทุกจังหวะของการลงทุน อาจพิจารณาขอคำแนะนำจากนักวางแผนการเงิน เพื่อให้คุณสามารถพัฒนาการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. คุณยินดีที่จะจ่ายค่าปรึกษาให้แก่นักวางแผนการเงินหรือไม่

แม้คำแนะนำจากนักวางแผนการเงิน อาจช่วยสร้างผลกำไรเป็นที่น่าพึงพอใจ แต่ก็แลกมากับค่าใช้จ่ายจากคำแนะนำและปรึกษาไปไม่น้อย ดังนั้น หากคุณคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะแลกมา ก็อาจพิจารณาที่จะขอคำปรึกษาต่อไป แต่หากไม่ ก็อาจเอาเวลาและเงินทองส่วนนั้นไปใช้ในการศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้สามารถวางแผนการเงินได้ด้วยตนเองในอนาคตแทน

จะหานักวางแผนการเงินที่น่าเชื่อถือได้อย่างไร

นักวางแผนการเงินในประเทศไทย ปัจจุบันมีไม่มากนัก เนื่องจากเพิ่งเริ่มมีหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อเป็นนักวางแผนการเงินไม่นานมานี้ ทำให้หาตัวได้ยากยิ่ง อย่างไรก็ตาม หากต้องการนักวางแผนการเงินที่น่าเชื่อถือ สามารถให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาได้ทุกเมื่อ คุณอาจพิจารณาว่านักวางแผนการเงินคนนั้นๆมีประสบการณ์มาก่อนหรือไม่ มี Feedback ที่ดีจากลูกค้าที่ผ่านมาหรือเปล่า รวมถึงมีคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงินและที่ปรึกษาการเงิน (CFP) ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board Ltd. – FPSB) ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP หรือไม่ ซึ่งข้อสุดท้ายจะเป็นสิ่งพิสูจน์ว่า นักวางแผนการเงินที่คุณกำลังมองหานั้นเป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น หากเขาคนนั้นมีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วน คุณก็ได้นักวางแผนการเงินที่น่าเชื่อถือมาดูแลการเงินให้แก่คุณแล้วล่ะ

อนาคตที่มั่นคง สร้างได้ง่ายๆ เพียงแค่คุณปรึกษา “นักวางแผนการเงิน” เชื่อว่าคุณจะได้รับวิธีการที่จะทำให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการได้อย่างแน่นอน