การมีลูกสักคน ถือเป็นความฝันในการสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์ แต่ก่อนคิดมีสมาชิกตัวน้อย ควรวางแผนการเงินให้ดี เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

เพราะเด็กแรกเกิด ต้องดูแลอย่างทะนุถนอม ทำให้ต้องซื้ออุปกรณ์ดูแลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าเสื้อผ้า ผ้าอ้อม เปลนอน นมผง เมื่อโตขึ้นก็ต้องมีค่าศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้ลูกมีความรู้ มีพื้นฐานทางการศึกษา ตลอดจนค่าอาหารการกินที่ต้องดูแลตลอดเวลา รวมถึงค่าใช้จ่ายเสริมต่างๆเช่น ค่าของเล่น ค่าอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในชีวิตแต่ละวัย ให้ลูกของเราสามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ และมีชีวิตที่ดีได้ในอนาคต

การวางแผนการเงิน จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่คนจะเป็นพ่อเป็นแม่ควรทำ เพราะนอกจากจะช่วยให้มีความพร้อมในการดูแลลูก ให้สามารถเติบโตขึ้นโดยมีชีวิตที่สมบูรณ์แล้ว ยังถือเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินของคุณให้มากขึ้นอีกด้วย imoneythailand.com จึงขอนำเสนอ 6 วิธีวางแผนการเงิน เมื่อคิดจะมีลูก ที่จะทำให้คุณมีการเงินที่มั่นคง และพร้อมที่จะดูแลลูกของคุณได้เป็นอย่างดีในอนาคต

1. มีรายได้ที่มั่นคง

เพราะค่าเลี้ยงดูลูกมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก การมีเงินจำนวนหนึ่งเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้จึงถือเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น การวางแผนการเงินขั้นต้น คุณจึงควรมั่นใจว่า คุณมีแหล่งที่มาของรายได้ที่มั่นคงและสม่ำเสมอ เพื่อให้รายได้นี้สามารถครอบคลุมค่าเลี้ยงดูลูก รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆได้เป็นอย่างดี โดยคุณอาจพิจารณาถึงทางเลือกของงานประจำที่มั่นคง หรืองานอื่นๆซึ่งสร้างรายได้ให้คุณได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเก็บออมและนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆได้

2. ปลดภาระหนี้สิน

ค่าเลี้ยงดูลูก เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวทุกขณะ ทำให้ในบางช่วงเวลาคุณอาจต้องกู้หนี้ยืมสิน เพื่อให้รองรับต่อสถานการณ์ขณะนั้นได้ ดังนั้น คุณจึงควรมั่นใจว่า ในช่วงเวลาที่คุณมีลูกนั้น ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนี้ จะไม่ถูกเพิ่มเติมขึ้นจากภาระหนี้สินที่มีอยู่เดิมเข้าไปอีก การปลดภาระหนี้สินเดิมให้หมดไป จึงควรกระทำแต่เนิ่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดภาระดังกล่าว โดยการรีบปลดภาระหนี้สิน นอกจากจะทำให้ไม่ต้องชำระอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทุกขณะโดยไม่จำเป็นแล้ว หากปลดหนี้ลงได้โดยสิ้นเชิง ยังจะทำให้คุณมีเครดิตทางการเงินที่สามารถยื่นกู้ขอสินเชื่อกับสถาบันทางการเงินแห่งอื่นๆ ในขณะที่ต้องใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงดูลูกได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

3. เพิ่มรายได้ให้มากขึ้น

ถึงแม้มีรายได้ที่มั่นคงและไม่มีภาระหนี้สิน แต่ใช่ว่ารายได้จำนวนนั้น จะสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกได้ทั้งหมดเสมอ การเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ควรตระหนักและให้ความสำคัญ เพื่อให้สามารถหาเงินได้มากขึ้น รองรับกับค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูลูกที่มากขึ้นตามวัย ไม่ว่าจะเป็นค่าศึกษาเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายจิปาถะ เพื่อสนองความต้องการและเสริมสร้างทักษะต่างๆ ทั้งค่าของเล่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ฯ

ดังนั้น แทนที่จะรอให้ถึงเวลานั้น จนต้องกู้หนี้ยืมสิน ลองสร้างช่องทางหาเงินอื่น นอกจากงานประจำ เพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นเช่น ขายของออนไลน์ งานฟรีแลนซ์ ฯ บางทีนั่นอาจเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ที่มั่นคงอีกทางหนึ่งให้แก่คุณก็เป็นได้

4. ทำประกันชีวิต

เพราะชีวิตไม่แน่นอน การทำประกันชีวิต จึงเป็นสิ่งที่ควรทำ  เพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกของคุณในอนาคต โดยการทำประกันชีวิตนั้นควรให้ครอบคลุมถึงลูกของคุณด้วย เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองในยามที่ลูกเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ โดยประโยชน์ของการทำประกันชีวิต นอกจากจะเป็นการมอบหลักประกันว่ามีเงินก้อนโตให้ลูกในอนาคต ในยามที่เกิดเหตุร้ายขึ้นแล้ว ยังเป็นแหล่งเก็บเงินออมอีกทางหนึ่ง ที่จะช่วยให้ฐานะการเงินของครอบครัวคุณมั่นคงขึ้นอีกด้วย

5. เก็บออมเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน

เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ทุกขณะ ไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุร้ายแรง ทำให้ต้อง มีความพร้อมทางการเงินตลอดเวลา เพื่อให้สามารถรักษาได้ทันท่วงที โดยเฉพาะในเมื่อคุณมีอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องดูแล การเก็บออมเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน จึงไม่ควรเป็นเรื่องมองข้าม เพื่อให้ชีวิตของคนในครอบครัวสามารถอยู่ดูแลกันได้ และมีอายุขัยยืนยาวไปอีกนาน

6. เก็บออมเงินเป็นทุนการศึกษา

เพื่อให้ลูกของคุณสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จได้ในอนาคต การมีการศึกษาที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่เนื่องจากค่าศึกษาเล่าเรียนในปัจจุบัน มีอัตราที่สูงและยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีกในอนาคต การเก็บออมเงินเป็นทุนการศึกษา จึงควรดำเนินการเสียแต่เนิ่นๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คุณจะสามารถส่งเสียให้เขาได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ลูกของคุณมีชีวิตที่ดี ดังที่พ่อแม่ทุกคนอยากจะเห็นได้สำเร็จในที่สุด

การมีลูก แม้นำมาซึ่งความสุขของคนในครอบครัว แต่ก็มีค่าใช้จ่ายอื่นๆตามมาไม่น้อย จึงควรวางแผนการเงินให้ดี เพื่อให้ชีวิตน้อยๆนี้ได้เติบโตอย่างมีความสุข และกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดี นำมาซึ่งความรัก ความอบอุ่นตอบแทนคุณได้ในอนาคต