หนทางสู่หายนะทางการเงิน ล้วนเริ่มต้นจากการเป็นหนี้ แต่หากรู้ความแตกต่างของหนี้ดี หนี้เสีย การเป็นหนี้ก็อาจไม่เลวร้ายมากดังที่นึกคิด

เพราะหนี้ดี สามารถสร้างประโยชน์ได้ หากรู้จักใช้ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่มีมูลค่า และสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง ขณะที่หนี้เสีย หากรู้เท่าทันของภัยอันตรายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น ก็อาจหยุดยั้งไม่ให้เป็นหนี้ก้อนโต จนอาจล้มละลายได้ในภายหลัง

imoneythailand.com จึงขอนำเสนอ หนี้ดี-หนี้เสีย กับวิธีปลดหนี้ที่คุณต้องรู้ ที่จะทำให้คุณรู้ถึงความแตกต่างระหว่างหนี้ดีและหนีเสีย และวิธีปลดหนี้ ที่จะช่วยให้คุณสามารถชำระหนี้ที่มีให้หมดไปได้ในอนาคต

หนี้คืออะไร

หนี้ ตามความหมายจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลความได้ว่า เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่จะต้องใช้ให้แก่อีกผู้หนึ่ง หรือ นิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตั้งแต่ ๒ ฝ่ายขึ้นไป ซึ่งฝ่ายหนึ่งเรียกว่า เจ้าหนี้ มีสิทธิที่จะบังคับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า ลูกหนี้ ให้กระทําการหรืองดเว้นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ความแตกต่างของหนี้ดี-หนี้เสีย

แม้ว่าการสร้างหนี้นั้น สุดท้ายแล้วลูกหนี้จะต้องหาเงินมาคืนเจ้าหนี้ ในส่วนของเงินที่ยืมมา แต่หากหนี้นั้น สามารถก่อให้เกิดรายได้มากกว่ารายจ่าย ทั้งในด้านการลงทุนหรือรายรับ หรือประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น กู้สินเชื่อเพื่อลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างรายได้จากการปล่อยเช่า ลงทุนทำธุรกิจ เพื่อค้าขาย จนสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง โดยที่ยังสามารถคืนเงินที่ยืมมาได้ในตอนต้นได้ทั้งหมด หรือแม้แต่กู้สินเชื่อเพื่อการศึกษา ส่งลูกเรียนหนังสือ เพื่อสร้างความรู้ความเฉลียวฉลาดให้แก่เขา หนี้นั้นก้นับว่าเป็นหนี้ดี เนื่องจากสามารถสร้างประโยชน์ด้วยการสร้างรายรับ ไม่ใช่รายจ่ายที่เพิ่มขึ้น

ในทางกลับกัน หากหนี้นั้น ถูกนำมาใช้อย่างฟุ่มเฟือย สร้างแต่รายจ่าย โดยไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้แต่อย่างใด หนี้ก้อนนั้นก็คือหนี้เสีย โดยตัวอย่างของการสร้างหนี้เสียเช่น ใช้เงินที่กู้ยืมมา ในการชอปปิ้ง ซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นอย่าง เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือหมดไปกับการท่องเที่ยวอยู่บ่อยครั้ง โดยถึงแม้จะมีการซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่า เพื่อเก็งกำไรในอนาคตอย่างเช่น รถยนต์ หรือ สมาร์ทโฟน แต่เนื่องจากสินทรัพย์เหล่านี้ มีการผลิตสินค้ารุ่นใหม่อยู่ตลอดเวลา อันทำให้สินทรัพย์ประเภทนี้เสื่อมมูลค่าได้ง่าย ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการสร้างหนี้เสียโดยไม่จำเป็น เนื่องจากไม่สามารถสร้างรายได้อย่างแน่นอนในอนาคต

แม้เป็นหนี้ดี แต่ก็สามารถเป็นหนี้เสียได้

แม้คุณมั่นใจว่า จะนำเงินที่กู้ยืมมาหรือว่าหนี้ก้อนนั้น มาใช้เพื่อสร้างรายได้ หรือประโยชน์ด้านต่างๆ โดยไม่นำมาเพื่อใช้จ่ายฟุ่มเฟือย แต่หากคุณไม่สามารถผ่อนชำระค่าหนี้ในแต่ละงวดตามที่กำหนดได้ ถึงแม้ว่าเจตนาในการสร้างหนี้ก้อนนั้นของคุณจะเป็นหนี้ดี อย่างไรก็ตาม มันก็จะกลายเป็นหนี้เสียในท้ายที่สุด

เพราะหากชำระค่าหนี้ไม่ครบในแต่ละงวดตามที่กำหนด ยอดชำระหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นสูงบานปลาย จากการที่ดอกเบี้ยเงินกู้นั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะทำให้หนี้ที่มีนั้นกลายเป็นหนี้เสียก้อนโต ที่ชำระคืนเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ หนี้บัตรเครดิต ที่สามารถกลายเป็นหนี้เสียก้อนโตได้อย่างรวดเร็ว หากไม่ชำระค่าหนี้ให้ครบตามที่กำหนด เนื่องจากการคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต จะคำนวณจาก 2 ส่วนคือ

  • ยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตั้งแต่ วันบันทึกรายการ ถึง วันสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด

  • ยอดคงค้าง ตั้งแต่ วันที่ชำระขั้นต่ำ ถึง วันสรุปยอดเดือนถัดไป

โดยเมื่อพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิตด้วยแล้ว คงไม่ต้องบอกว่าหากชำระหนี้บัตรเครดิตไม่ครบแต่ละงวด ผลจะเป็นอย่างไร

วิธีปลดหนี้เสียให้หมดไป

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะปลดหนี้ โดยเฉพาะเมื่อคุณไม่ได้ชำระค่าหนี้ในแต่ละงวด ให้ครบตามจำนวนตั้งแต่เริ่มแรก อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีหนทางที่จะทำให้หนี้เสียที่คุณมีอยู่นั้นหมดไปได้

โดยในเริ่มแรก คุณอาจต้องพิจารณาก่อนว่า หนี้เสียที่มีอยู่นั้น หนี้ก้อนใดที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุด เพื่อที่จะได้ชำระหนี้ก้อนนั้นให้หมดไปเป็นก้อนแรก เนื่องจากอาจก่อให้หนี้มหาศาลขึ้นได้ในอนาคต  สมมติเช่น หนี้บัตรเครดิต มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าหนี้อื่นๆ คุณก็เลือกที่จะชำระหนี้บัตรเครดิตก่อน

จากนั้น ทำการสมัครผลิตภัณฑ์เดียวกันกับประเภทหนี้ที่คุณมี  เพื่อให้สามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเดิม เพื่อนำมาชำระหนี้ที่มีอยู่ ในที่นี้ คุณต้องการชำระหนี้บัตรเครดิต คุณก็สมัครบัตรเครดิตใหม่ แล้ว

ทำการโอนหนี้ยอดค้างชำระจากบัตรใบเดิมสู่บัตรเครดิตใบใหม่ที่ได้สมัครไว้  เพื่อให้สามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเดิม เพื่อนำมาชำระหนี้บัตรเครดิตที่มีอยู่

อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คุณปลดหนี้ได้ก็คือ การขอสินเชื่อบุคคล โดยคุณต้องมั่นใจว่าสินเชื่อบุคคลนั้นมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของหนี้ที่มีในปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เป็นการก่อหนี้เสียก้อนใหญ่ขึ้นมาอีก ก้อนหนึ่ง โดยหากสามารถขอสินเชื่อบุคคลที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำมาชำระหนี้ได้ โดยที่สามารถผ่อนชำระค่าหนี้ได้ครบเต็มจำนวนได้ทุกงวด หนทางสู่การปลดหนี้ของคุณก็มีโอกาสที่จะสำเร็จสูงและประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

การสร้างหนี้สิน สามารถสร้างประโยชน์และให้โทษได้ทั้งสองทาง ควรที่จะรู้ว่าหนี้ดีและหนี้เสียคืออะไร เพื่อเพิ่มความระมัดระวังด้านการเงิน ให้ใช้จ่ายเงินทองได้อย่างถูกต้องในอนาคต