การใช้ชีวิตวัยเกษียณ นอกจากอาศัยในประเทศของตนเองแล้ว หลายคนก็มีแผนที่จะเกษียณในต่างประเทศ เพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข

เพราะคนส่วนใหญ่ทำงานอย่างหนักมาเกือบทั้งชีวิต จนแทบไม่ได้หยุดพักหายใจ การเกษียณจึงไม่ได้หมายถึงการหยุดพักผ่อนเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงโอกาสที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้อย่างแท้จริง ในรูปแบบหรือวิถีชีวิตใหม่ๆ นั่นจึงทำให้นอกเหนือจากการท่องเที่ยว จะเป็นตัวเลือกที่เป็นที่นิยมของวัยเกษียณแล้ว การเกษียณเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลายในต่างประเทศก็ถือเป็นตัวเลือกยอดนิยมไม่น้อยในระยะหลัง

แต่ด้วยวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน นั่นจึงย่อมส่งผลให้คนที่คิดจะย้ายตั้งถิ่นฐานเข้าไปในประเทศต่างๆ จำเป็นที่จะต้องวางแผน ศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆไม่น้อย ทั้งในเรื่องของค่าครองชีพ แง่มุมทางกฏหมาย ตลอดจนการจัดการธุระต่างๆที่ยังค้างคาภายในประเทศที่ตนยังมีให้เสร็จสิ้น เพื่อให้สามารถเกษียณใช้ชีวิตในต่างประเทศได้อย่างหมดห่วงและมีความสุขได้โดยแท้จริง

imoneythailand.com จึงขอเสนอ เกษียณในต่างประเทศอย่างไรให้มีความสุข เพื่อให้คนที่อยู๋ในวัยเกษียณได้รู้ว่า ควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง หากคิดเกษียณในต่างประเทศอย่างมีความสุข

1. รู้ว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในประเทศนั้นๆ

เพราะค่าเงินแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน คุณจึงควรศึกษาว่า ประเทศที่คุณต้องการเกษียณนั้น มีค่าเงินเท่าใด เพื่อให้สามารถคำนวณได้ว่า จะต้องใช้เงินเท่าไหร่ จึงจะสามารถใช้ชีวิตวัยเกษียณในประเทศนั้นๆได้นานตามที่ตนเองต้องการ

ซึ่งนอกจากค่าครองชีพ ค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศ ที่คุณจำเป็นต้องพิจารณาแล้ว อัตรา เงินเฟ้อของประเทศนั้นๆก็เป็นสิ่งที่คุณควรใส่ใจ เพราะเป้าหมายการเกษียณในต่างประเทศของใครหลายคนคือการอยู่อาศัยถาวร หากอัตราเงินเฟ้อประเทศนั้นๆสูง จนทำให้ค่าครองชีพแพงขึ้น นั่นก็อาจส่งผลให้เงินที่คุณมีอยู่นั้นลดลง จนอาจหมดลงได้ง่ายๆในอนาคต ด้วยเหตุนี้ ค่าครองชีพ ค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศ อัตราเงินเฟ้อ จึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณา หากต้องการรู้ว่า จะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในประเทศนั้นๆ

2. รู้ว่ามีกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้หรือไม่

เนื่องจากวัยเกษียณ มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ในแง่ที่เป็นวัยที่มีกำลังซื้อ อันจะช่วยสร้างกระจายรายได้ให้แก่คนภายในประเทศ และช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  ทำให้หลายๆประเทศในปัจจุบันมีกฏหมายที่เอื้อประโยชน์ เพื่อดึงดูดวัยเกษียณจากประเทศต่างๆ ให้เข้ามาใช้ชีวิตภายในประเทศของตนเอง เช่น ประเทศโปรตุเกส ที่ให้คนที่อยากมาเกษียณ ทำการลงทุนหรือบริจาคเงินผ่านช่องทางต่างๆภายในประเทศ เช่น อสังหาริมทรัพย์ กองทุน เพื่อให้ได้รับวีซ่าในการอยู่อาศัยเป็นเวลานาน หรือแม้แต่ได้รับสิทธิความเป็นพลเมืองเป็นการตอบแทน และอีกตัวอย่างหนึ่งคือ ประเทศมาเลเซีย ที่มีโครงการ My Second Home Programe อันมีนโยบายมอบบัตรวีซ่า และมอบสิทธิประโยชน์ในการศึกษาให้แก่บุตรหลานของผู้ที่อยากเกษียณภายในประเทศในทันที เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อให้การใช้ชีวิตในวัยเกษียณมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ คุณจึงควรศึกษาว่า ประเทศใดบ้างที่มีกฎหมายเอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ  เพราะจะเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุข

3. จัดการพันธะต่างๆที่ตนมีให้เสร็จเรียบร้อย

หลายคนที่ต้องการเกษียณในต่างประเทศ คือ ต้องการไปอยู่อาศัยถาวร ดังนั้น เพื่อไม่ให้มีพันธะใดๆผูกพัน จึงควรจัดการพันธะต่างๆที่ตนมีให้เสร็จเรียบร้อย โดยเฉพาะในเรื่องการเงิน เช่น หากคุณเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ควรจะพิจารณาในการขายออกไป เพื่อนำเงินไปใช้ในการดำรงชีวิตในต่างประเทศ หรือหากต้องการปล่อยเช่า เพื่อให้มีรายได้เข้ามาในกระเป๋าอย่างต่อเนื่อง ก็ควรที่จะติดต่อนายหน้าอสังหาฯ เพื่อให้เป็นตัวแทนในการจัดการปล่อยเช่าและดูแลรายได้จากค่าเช่าให้แก่คุณ

เช่นเดียวกับการลงทุนด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ประกันชีวิต ประกันการเดินทาง ฯลฯ หากยังคงต้องการลงทุน ควรจะติดต่อตัวแทนหรือนายหน้าด้านนั้นๆ  เพื่อให้สามารถดูแลและสร้างรายได้ให้แก่คุณได้อย่างต่อเนื่อง

4. รู้ว่าประเทศใดดีที่สุดสำหรับวัยเกษียณ

การเตรียมตัวเพื่อเกษียณในต่างประเทศอย่างมีความสุข ควรจะเริ่มต้นจากการศึกษาว่า ประเทศใดดีที่สุดสำหรับวัยเกษียณ ซึ่งล่าสุด www.worldeconomicforum.com ได้จัดอันดับ 10 ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับคนในวัยเกษียณ  โดยเป็นผลจากการสำรวจปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อคุณภาพการใช้ชีวิต ทั้งปัจจัยด้านอากาศ วิถีชีวิต ค่าครองชีพ ระบบสาธารณสุข การขอวีซ่า ไปจนถึงการขอสถานะผู้มีถิ่นพำนักในประเทศนั้นๆ โดยประเทศที่ได้รับการจัดอันดับต่างๆนั้นได้แก่ ปานามา คอสตาริกา เม็กซิโก เอกวาดอร์ มาเลเซีย โคลอมเบีย โปรตุเกส เปรู ไทย สเปน

ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า ประเทศไทยเราถูกจัดอันดับให้ติดอยู่ใน 10 อันดับประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณด้วย ฉะนั้น ประเทศใดจะสุขใจเท่าบ้านเรา หากคุณเป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยู่ในวัยเกษียณ อาจลองคิดพิจารณาถึงการเกษียณอยู่ภายในเมืองไทย เพราะคุณได้อยู่ภายในประเทศที่เหมาะสำหรับการเกษียณที่สุดประเทศหนึ่งในโลกแล้วล่ะ