การมีบ้าน ถือเป็นความฝันของใครหลายคน แต่เพราะต้องใช้เงินจำนวนมาก ทำให้หลายคนยังไม่รู้จะเริ่มต้นเก็บออมหรือหาเงินอย่างไร เพื่อให้มีบ้านในฝันได้สำเร็จ

Imoneythailand.com จึงมี 4 ข้อต้องรู้ สู่การมีบ้านในฝัน ที่จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเริ่มต้นเก็บออมได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสำรวจความต้องการของตนเอง เพื่อให้บ้านที่คุณต้องการ เป็นบ้านในฝันของคุณอย่างแท้จริง

1. ตั้งเป้าหมายบ้านที่ต้องการให้ชัดเจน

เนื่องจากบ้านในฝันแต่ละคนไม่เหมือนกัน สิ่งแรกที่คุณควรทำจึงควรตั้งเป้าหมายบ้านที่ต้องการให้ชัดเจน เพราะนอกจากจะทำให้สามารถมองหาบ้านที่มีลักษณะตรงตามที่ตนเองต้องการเองแล้ว ยังจะทำให้รู้ราคาซื้อขายทางการตลาด ซึ่งจะทำให้สามารถวางแผนการออมได้อย่างเหมาะสมด้วย โดยนอกจากพิจารณาในเรื่องรูปแบบลักษณะบ้านว่าเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ทาวน์เฮาส์ หรือคอนโดมิเนียมแล้ว อาจพิจารณาเรื่องปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยเช่น ทำเล สิ่งอำนวยความสะดวก การเดินทาง ฯลฯ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินชีวิตและอยู่อาศัยในบ้านของคุณได้อย่างมีความสุข

2. วางแผนการออมเงินให้เหมาะสม

เมื่อคุณรู้เป้าหมายบ้านที่คุณต้องการ จนทราบราคาซื้อขายทางการตลาดแล้ว การออมเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เนื่องจากสามารถวางแผนการเงินให้เหมาะสมกับราคาบ้านที่ต้องการได้ โดยอาจกำหนดจำนวนปีที่ต้องการซื้อ และเงินดาวน์ขั้นต่ำของราคาบ้าน เพื่อให้สามารถกำหนดเงินออมได้

ตัวอย่างเช่น ราคาบ้านมีมูลค่า 1 ล้านบาท ต้องการซื้อบ้านในเวลา 3 ปี โดยเก็บออมเงิน เพื่อให้มีเงินดาวน์อย่างน้อย 10 – 20% ของราคาบ้าน

รายได้/เดือน = 15,000 บาท

เงินดาวน์ 1,000,000 – 20% = 200,000 บาท

ต้องออมเงิน 40% = 15,000 – 40% = 6,000 บาท

เพื่อให้ในเวลา 3 ปี มีเงินออม 6,000 x 36 = 216,000 บาท

หรือในทางกลับกัน หากคุณสามารถเก็บออมเงินจำนวนหนึ่งได้อย่างสม่ำเสมอในทุกๆเดือน สมมติว่า เก็บเงินได้ 4,000/เดือน  ผ่านไป 3 ปี = 4,000 x 36 = 144,000 คุณก็อาจมองหาบ้านที่สามารถวางเงินดาวน์ได้ในจำนวนเท่านี้ เพื่อให้เป้าหมายในการมีบ้านภายใน 3 ปี สำเร็จได้ดังที่หวัง

ซึ่งวิธีทั้ง 2 นี้จะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะรู้ว่าต้องออมเงินเท่าใด จึงจะสามารถซื้อบ้านได้ภายในเวลาที่ตนเองต้องการ หากไร้ซึ่งการวางแผนการออมเงินอย่างเหมาะสม การวางแผนการออมเงินจึงเป็นสิ่งที่คนอยากมีบ้านทุกคนควรให้ความสำคัญและนำไปปฏิบัติ เพื่อให้ความฝันเป็นจริงได้ในที่สุด

3. ลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

การลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ถือเป็นพื้นฐานของการเริ่มต้นเก็บออม เพราะเมื่อรายจ่ายน้อยลง ย่อมหมายถึงเงินออมที่มากขึ้น การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือสินค้าที่มีราคาฟุ่มเฟือย จึงถือเป็นขั้นตอนแรกที่คุณต้องทำให้ได้ หากอยากมีเงินออมเพื่อเก็บไว้ซื้อบ้านในฝัน

โดยการปรับทัศนคติของตนเอง ในการซื้อสินค้าและบริการเสียใหม่ เพื่อให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดมากขึ้น เช่น รู้จักพอใจในสิ่งที่มี หักห้ามความต้องการที่ไม่จำเป็น เมื่อซื้อสินค้าและบริการใดๆ ควรคำนึงถึงการใช้งานมากกว่าเรื่องแบรนด์เนม ฯลฯ

ตัวอย่างเช่น เมื่อสมาร์โฟนรุ่นใหม่ประกาศวางขาย หากคุณรู้จักพอใจในสมาร์ทโฟนรุ่นเก่าที่มี ก็จะไม่เกิดความต้องการซื้อ หรือหากคุณต้องการซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ แต่ลักษณะการใช้งานของคุณส่วนใหญ่ เป็นการโทรออกมากกว่าทำอย่างอื่น คุณอาจเลือกซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นราคาหลักพัน เนื่องจากสามารถใช้โทรออกได้ ไม่ต่างจากสมาร์ทโฟนราคาหลักหมื่น เป็นต้น

4. เก็บออมเงินให้เป็นนิสัย

การเก็บออมเงิน แม้ว่าจะทำให้คุณมีเงินออมก็จริง แต่เพราะในทุกวันต่างก็มีค่าใช้จ่าย ทำให้โอกาสที่คุณจะนำเงินออมนั้นออกมาใช้จ่ายจึงมีตลอดเวลา การเก็บออมเงินจึงไม่สำคัญว่าจะมากหรือน้อย หากแต่อยู่ที่ความสม่ำเสมอของผู้ออมว่าจะมีเท่าใด ดังนั้น เพื่อให้สามารถมีเงินออมจำนวนมาก สำหรับเพื่อซื้อบ้านในฝันในอนาคต จึงควรเก็บออมเงินให้เป็นนิสัย เพื่อให้สามารถออมเงินได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อันจะเป็นพื้นฐานให้มีเงินเพียงพอ สำหรับซื้อบ้านในฝันได้ในอนาคต

อย่าให้การมีบ้าน เป็นเพียงแค่ภาพจำในความฝัน นำ 4 ข้อนี้ไปปรับใช้และนำไปปฏิบัติ เพื่อให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้ในอนาคต