ความแตกต่างของสินเชื่อบ้านและการรีไฟแนนซ์

ความแตกต่างของสินเชื่อบ้านและการรีไฟแนนซ์2

…ต่อเนื่องจาก “ความแตกต่างระหว่างสินเชื่อบ้านและการรีไฟแนนซ์บ้าน ตอน1“…

 

เพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพยิ่งขึ้นมาดูตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหลักที่เกิดขึ้นของสินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์

 

สินเชื่อบ้าน

รีไฟแนนซ์

 • ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 0-3% จากยอดอนุมัติ*
 • ค่าประเมินหลักทรัพย์  0.24 – 2% ของราคาประเมิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อ
 • ค่าจดจำนอง 1%ของวงเงินสินเชื่อ
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ
 •  ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 0-3% จากยอดอนุมัติ*
 • ค่าประเมินหลักทรัพย์  0.24 – 2% ของราคาประเมิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อ**
 • ค่าจดจำนอง 1%ของวงเงินสินเชื่อ
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ
 • ค่าปรับการไถ่ถอนก่อนกำหนด **

 

* ค่าธรรมเนียมสินเชื่อขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารกำหนด  บางธนาคารอาจยกเว้นค่าธรรมเนียมส่วนนี้

** ค่าประเมินหลักทรัพย์กรณีรีไฟแนนซ์กับธนาคารเดิมอาจไม่ต้องเสียค่าประเมิน

*** ค่าปรับการไถ่ถอนก่อนกำหนดขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารว่า  ถ้าไถ่ถอนกำหนดกี่ปีและจะถูกปรับเท่าไหร่โดยเฉลี่ยประมาณ1-5%ของวงเงินที่เหลือค้างชำระ  แต่บางธนาคาร แต่ถ้าจ่ายครบตามกำหนดในช่วงปีแรกที่ธนาคารกำหนดก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 

 

 

มาฝึกคำนวณค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์กันเถอะ ?!!

ตัวอย่าง: จูจุ๊บกู้เงินซื้อบ้านราคา 1,000,000 บาท กับธนาคาร A ด้วยอัตราดอกเบี้ย 7%

 ผ่อนชำระ 10 ปี  ผ่อนเดือนละ 12,000 บาท  เงื่อนไขต้องผ่อนชำระขั้นต่ำ 3 ปี  

กรณีที่ 1ผ่อนชำระไป 2 ปีแล้วต้องการรีไฟแนนซ์จากธนาคาร A ไปธนาคาร B

วิธีคำนวณค่าใช้จ่าย

 1.  หายอดที่จ่ายไปทั้งหมดก่อน

เงินผ่อนชำระแต่ละเดือน x  จำนวนเดือนที่ผ่อนแล้ว=  12,000 x 24 = 288,000  บาท

 1. ยอดค้างชำระ = 732,160 บาท
 2. ค่าปรับในการไถ่ถอนก่อนกำหนด 2% ของยอดหนี้คงเหลือ = 2% x 843,760 = 14,643.2 บาท
 3. ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินสินเชื่อ (ราคาเริ่มต้น1,000,000 บาท) = 10,000 บาท
 4. ค่าอากร 0.05% ของยอดวงเงินกู้ที่รีไฟแนนซ์ = 0.05% x 843,760 บาท = 366.08 บาท
 5. ค่าประเมินหลักทรัพย์ 0.24% ของราคาประเมิน (1,000,000 บาท) = 2,400 บาท

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่ากับ14,643.2  + 10,000 + 366.08 + 2,400  =   27,409.28 บาท

 

กรณีที่ 2ผ่อนชำระไป 3 ปีแล้วต้องการรีไฟแนนซ์จากธนาคาร A ไปธนาคาร B

กรณีที่ผ่อนชำระครบตามกำหนดของธนาคารAในช่วงต้นจะไม่ต้องเสียค่าปรับในการไถ่ถอน

วิธีคำนวณค่าใช้จ่าย

 1.  หายอดที่จ่ายไปทั้งหมดก่อน

เงินผ่อนชำระแต่ละเดือน x  จำนวนเดือนที่ผ่อนแล้ว=  12,000 x 36 = 432,000  บาท

 1. ยอดค้างชำระ = 598,240 บาท
 2. ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินสินเชื่อ (ราคาเริ่มต้น1,000,000 บาท) = 10,000 บาท
 3. ค่าอากร 0.05% ของยอดวงเงินกู้ที่รีไฟแนนซ์ = 0.05% x 598,240 บาท = 299.12 บาท
 4. ค่าประเมินหลักทรัพย์ 0.24% ของราคาประเมิน (1,000,000 บาท) = 2,400 บาท

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่ากับ  10,000 + 299.12 + 2,400 = 12,699.12 บาท

 

กรณีที่ 3ผ่อนชำระไป 3 ปีแล้วต้องการรีไฟแนนซ์ธนาคารเดิมเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเดิม

จะเสียค่าจดจำนองและค่าอากรใหม่เท่านั้น

ดังนั้น  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่ากับ  10,000 + 299.12 = 10,299.12 บาท

 

** หมายเหตุ  ตัวเลขในการคำนวณและอัตราดอกเบี้ยเป็นค่าสมมติขึ้นไม่ได้มีการอ้างอิงจากธนาคารใดธนาคารหนึ่งหากต้องการทราบข้อมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยแต่ละธนาคารสามารถเปรียบเทียบข้อมูลที่จำเป็นได้จากตารางเปรียบเทียบสินเชื่อบ้านได้โดยตรงจากเว็บไซต์ iMoney Thailand

 

จากค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรีไฟแนนซ์นำมาหักลบกับส่วนต่างของดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายลดลง  ถ้ามีกำไรก็ถือว่าคุ้มค่ากับการรีไฟแนนซ์  และการเสียเวลา  แต่ถ้าไม่ต่างกัน  เท่าทุนหรือขาดทุนก็คงต้องหยุดเรื่องรีไฟแนนซ์ไว้ก่อนเพราะไม่จำเป็นต้องเสียเวลา และคำนวณให้ปวดหัว!!

 

…………จะเห็นได้ว่าสินเชื่อบ้าน  หรือ รีไฟแนนซ์  เป็นการขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเหมือนกัน และต้องมีค่าธรรมเนียมต่างๆในการกู้ยืมเหมือนกัน  แต่สินเชื่อบ้านจะเป็นการกู้ในครั้งแรกและรีไฟแนนซ์จะเป็นการกู้ในครั้งต่อๆไปซึ่งมักจะใช้เพื่อต้องการอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าในปีถัดๆไป แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์   ดังนั้นจึงควรคำนวณและพิจารณาให้ดีก่อนการตัดสินใจว่าคุ้มหรือไม่   แต่พึงระลึกไว้เสมอว่า ค่าใช้จ่ายหลักในการกู้ยืมคือ ดอกเบี้ย ยิ่งผ่อนชำระยาวยิ่งต้องแบกภาระดอกเบี้ยเงินกู้ไว้นานด้วย  การผ่อนชำระให้เร็วที่สุดนับว่าดีที่สุด ดั่งคำกล่าวที่ว่า  การไม่มีหนี้ เป็นสุขอันประเสริฐ …………