ถึงคุณจะยากจนข้นแค้นมาก่อน แต่หากรู้จักเปลี่ยน Mindset ด้านการเงิน ให้มีมุมมองหรือความคิดที่ดีมากขึ้น  เชื่อว่าในไม่ช้าคุณก็สามารถมีฐานะที่ร่ำรวยขึ้นได้

เพราะ Mindset หรือมุมมอง ความคิด คือสิ่งที่กำหนดการกระทำของคุณ หากในวันนี้คุณมี Mindset เพียงแค่หาเช้ากินค่ำ ไม่เก็บออมเงิน ใช้เงินตามความพอใจตน โดยไม่มีการวางแผนทางการเงิน คำนึงถึงอนาคต  แม้ว่าคุณจะมีรายได้มาก แต่เนื่องจากไม่สามารถเก็บเงินให้อยู่กับตนเองได้ ฐานะด้านการเงินของคุณ ก็อาจมีแต่จะตกต่ำ ไม่มีวันดีขึ้นได้ จนสุดท้าย อาจต้องหาเช้ากินค่ำตลอดไป ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิต

ในทางกลับกัน หากคุณมี Mindset ด้านการเงิน ที่รู้จักสร้างรายได้ ควบคู่ไปกับการสร้างทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังรู้จักเก็บออมและลงทุน ใช้เงินต่อเงิน ให้เงินเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้จะมีรายได้น้อย ไม่มากก็ตาม  แต่เพราะมีรายได้หลายทาง รวมถึงสามารถเก็บออมเงินให้งอกเงยได้มากขึ้น จากการรู้จักวางแผนทางการเงิน ฐานะการเงินของคุณก็ย่อมมีแต่จะดีวันดีคืน จนสุดท้าย ก็สามารถสร้างฐานะด้านการเงินของตนเองให้ดีขึ้นได้สำเร็จ

ดังนั้น การมี Mindset ด้านการเงิน ที่ถูกต้อง จึงสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับใครก็ตามที่ต้องการสร้างฐานะของตนเองให้ดีขึ้น imoneythailand.com จึงขอเสนอ แค่เปลี่ยน Mindset ด้านการเงิน ถึงจนก็รวยได้ ที่จะทำให้คุณสำรวจตัวเองว่า คุณมี Mindset ด้านการเงิน แบบใด และหากมี Mindset ด้านการเงิน ที่ไม่ถูกต้องแล้ว จะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไร เพื่อให้ตนเองมี Mindset ด้านการเงิน ที่ดีได้มากขึ้น

คุณชอบเงินหรือไม่

การถามตนเองว่า ชอบเงินหรือไม่ คือ คำถามแรกในการตรวจสอบว่า ตนเองมี Mindset ด้านการเงินแบบใด เพราะจริง ๆ แล้ว ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบเงิน เนื่องจากตั้งแต่เล็กจนโต ทุกคนต่างมีประสบการณ์เกี่ยวกับเงิน ในรูปแบบที่หลากหลาย  นั่นจึงส่งผลให้แต่ละคนย่อมชอบเงินหรือไม่ชอบเงินแตกต่างกันไป

เช่น บางคนอาจจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเงินที่ไม่ดี คือ เติบโตมาในครอบครัวที่มักจะทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องเงินอยู่เสมอ หรือได้ยินข่าวสารในแง่ของคนโกงมักรวย จึงทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีกับเงิน  เพราะเงินทำให้ครอบครัวต้องทะเลาะเบาะแว้ง และเงินทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนขี้โกง คนไม่ดี เป็นต้น

ในขณะที่อีกคนอาจมีประสบการณ์เกี่ยวกับเงินที่ดี คือ เติบโตมาในครอบครัวที่มีการบริหารจัดการเงินดี ทำให้ไม่มีปัญหาทะเลาเบาะแว้งเรื่องเงิน ขณะที่การรับรู้ข่าวสาร ก็รับรู้แต่เรื่องราวของเจ้าสัว หรือบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ที่แม้จะต้องล้มลุกคลุกคลาน ธุรกิจล้มละลาย ขาดทุนถึงขั้นหมดตัว แต่สุดท้ายก็ยังสู้ สามารถที่จะสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่ จนประสบความสำเร็จได้ นั่นจึงทำให้เขามีความรู้สึกดีกับเงิน ชอบเงิน  เพราะเงินทำให้ครอบครัวของเขามีความสุข และเงินไม่เคยทำให้คนล้มเหลว ตราบใดที่คุณมีความคิดที่จะสู้และฝันฟ่าอุปสรรค

ดังนั้น หากคุณเติบโตมาด้วยประสบการณ์เกี่ยวกับเงินที่ไม่ดี นั่นก็มีแนวโน้มที่ทำให้คุณไม่ชอบเงิน ในขณะที่หากคุณเติบโตมาด้วยประสบการณ์เกี่ยวกับเงินที่ดี นั่นก็มีแนวโน้มที่ทำให้คุณชอบเงิน

อย่างไรก็ตาม นั่นอาจพิสูจน์ไม่ได้ทั้งหมดว่า คุณมี Mindset ด้านการเงินที่ดีหรือไม่ เราจึงมีคำถามมาทดสอบ ที่จะทำให้คุณรู้ว่า ตนเองชอบเงินหรือไม่ชอบเงิน โดยให้ตอบเป็นคะแนนไล่เรียงจาก 1 – 10 ตามระดับความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำถามที่ตั้งไว้ โดยมีคำถามดังต่อไปนี้

คำถาม

  1. จะมีเงินได้ ก็ต้องมีเงินก่อน

  2. คนรวยขี้โกง

  3. คนจนรวยยาก

  4. เงินเป็นสิ่งไม่ดี

  5. ถ้าเกิดมารวยก็จะรวยต่อไป

  6. คนรวยได้เปรียบ

  7. พูดเรื่องเงินไม่สุภาพ

เมื่อตอบคำถามแล้วก็ทำการรวมคะแนน โดยคะแนนที่ดีที่สุด ที่แสดงว่าคุณมี Mindset การเงิน ที่ดีนั้นก็คือ 0 คะแนน หรือคะแนนที่ใกล้เคียง โดยหากคะแนนคุณยิ่งมาก ก็ยิ่งแสดงว่าคุณมี Mindset ที่ไม่ดี

วิธีปรับเปลี่ยนให้คุณมี Mindset ด้านการเงิน ที่ดีมากขึ้น

หากคุณตอบคำถาม แล้วพบว่า ตนเองมี Mindset ด้านการเงิน ที่ไม่ดี อย่าเพิ่งกังวลไป เพราะคุณสามารถปรับเปลี่ยน Mindset ของคุณ ให้ดีขึ้นได้ เพียงแค่ปรับเปลี่ยนมุมมอง ความคิด ด้านการเงิน ของตนเองเสียใหม่ คือ

1. พอใจในสิ่งที่ตนมี

ไม่ว่าใครก็ไม่มีทางวางแผนทางการเงิน เพื่อสร้างฐานะด้านการเงินของตนเองให้ดีขึ้นได้ ตราบใดที่ยังใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย ไปกับสิ่งของที่ไม่จำเป็น เพียงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความไม่รู้จักพอของตนเอง

ดังนั้น คุณจึงต้องปรับเปลี่ยนความคิดด้านการเงินเสียใหม่ ให้ตนเองพอใจในสิ่งที่ตนมี เพราะความพอใจในสิ่งที่ตนมี จะทำให้คุณรู้จักยับยั้งชั่งใจตัวเอง ให้ใช้เงินตามแต่ความจำเป็น  ไม่ใช่ใช้ตามความต้องการเพียงอย่างเดียว นั่นจึงย่อมส่งผลให้คุณสามารถลดค่าใช้จ่าย และเก็บออมเงินได้มากขึ้น อันจะเป็นรากฐานสำคัญสู่การสร้างฐานะทางการเงินของตนเองให้ดีขึ้น

2. คิดว่าเงินเป็นสิ่งที่ดี

ถึงแม้คนเราจะทะเลาะกันบ่อยครั้ง เพราะเรื่องเงิน แต่ก็ไม่ได้แปลว่า เงินเป็นสิ่งชั่วร้าย เพราะจริง ๆ แล้ว กลับขึ้นอยู่กับนิสัยส่วนบุคคลมากกว่า การคิดว่าเงินเป็นสิ่งที่ไม่ดี จึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง สำหรับคนที่ต้องการสร้างฐานะและพัฒนาชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นในอนาคต เพราะนั่นจะส่งผลให้คุณมีทัศนคติที่ไม่ดีกับเงิน อันจะส่งผลให้การกระทำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินของคุณเป็นไปในแง่ลบ เช่น มีเงินเท่าไหร่ก็ใช้หมด ทำงานได้เงินมาเท่าไหร่ ก็ไม่รู้จักเก็บออม เพราะเมื่อคุณคิดว่าเงินเป็นสิ่งไม่ดี ก็ย่อมไม่รู้ว่าจะมีไว้ทำไม

คุณจึงควรที่จะปรับมุมมอง ความคิด เกี่ยวกับเงินเสียใหม่ ให้คิดว่า เงินเป็นสิ่งที่ดี เพราะนั่นจะทำให้คุณมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเงิน และส่งผลให้มีการกระทำต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินในทิศทางที่ดี เช่น มีเงินก็รู้จักประหยัด ทำงานมีเงินก็รู้จักเก็บออม เพราะเมื่อเงินเป็นสิ่งที่ดี คุณก็ย่อมจะอยากมีมันไว้ในชีวิตของคุณตลอดไป ดังนั้น ลองปรับเปลี่ยนมุมมองเสียใหม่ ให้คิดว่า เงินเป็นสิ่งที่ดี แล้วชีวิตด้านการเงินของคุณจะดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

3. มูลค่าของคนไม่ได้วัดกันที่ตัวเงิน

ความรวย ไม่ได้ทำให้คน ๆ คนหนึ่งมีค่าเหนือกว่าอีกคน หากแต่คือความสามารถ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม มโนธรรม ที่มีในบุคคลนั้น ๆ ต่างหาก ที่เป็นมาตรฐานวัดมูลค่าของคน ดังนั้น ถึงคุณจะเกิดมายากดีมีจน แต่หากมีความสามารถ เป็นคนดี มีคุณธรรม จรยธรรม มโนธรรม ทำงานซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้างแล้วละก็ หากต่อยอด พัฒนาให้ความสามารถของตนเองมีมากขึ้น เชื่อว่านอกจากมูลค่าของคุณในฐานะของคน ๆ หนึ่ง จะเพิ่มขึ้นแล้ว รายได้ของคุณก็จะเพิ่มขึ้น จนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและฐานะทางการเงินให้แก่ตนเองได้ในอนาคต

4. เตรียมตนเองให้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์เลวร้ายเสมอ

เพราะเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นกับเราได้เสมอ ไม่ว่าจะอุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ ตลอดจนสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในระดับประเทศและระดับโลก ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของคุณ

ดังนั้น แทนที่คุณจะรอให้ถึงเวลานั้น แล้วใช้เวลาที่มีอยู่บ่นอย่างพร่ำเพรื่อ ไปกับสถานการณ์ที่ต้องเผชิญอยู่ หรือมืดแปดด้าน ต้องหาทางออกอย่างคนจนตรอก จนไปกู้หนี้ยืมสิน จะดีกว่าหรือไม่ หากคุณเตรียมตนเองให้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์เลวร้ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยการสร้างความมั่นคงทางการเงินตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้ในยามที่เกิดเหตุการณ์เลวร้าย คุณก็มีทางออกในการแก้ไขปัญหา ขณะเดียวกัน ก็ยังคงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

ดังนั้น หากคุณกลัวว่าจะเกิดไม่มีค่ารักษายามเกิดอุบัติเหตุ หรือมีโรคภัยไข้เจ็บ ก็ทำประกันอุบัติเหตุ หรือประกันสุขภาพ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองในเรื่องค่ารักษา อันจะช่วยลดค่ารักษาพยาบาล รวมถึงได้รับการรักษาที่ดี นำเงินไปเก็บออมเงินหรือลงทุน เพื่อให้มีเงินไว้ใช้จ่ายสำรอง ยามที่สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในระดับประเทศและระดับโลก ส่งผลกระทบต่อรายได้และอาชีพของคุณ เพียงเท่านี้ แม้โชคชะตาจะกลั่นแกล้งคุณเพียงใด คุณก็พร้อมรับมือกับเหตุการณ์เลวร้าย ที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณได้แล้ว

5. ทำจิตใจตนเองให้มีความสุข

ความสุขของคนเราที่แท้จริง ไม่ได้เกิดจากสิ่งของที่เลิศหรู เงินมากมายที่กองเป็นภูเขา หรือรูปลักษณ์ที่สวยงามชวนหลงใหล หากแต่เกิดจากจิตใจลึก ๆ ข้างในของคนเราที่เป็นตัวกำหนด เราจึงเห็นได้บ่อยครั้งว่า แม้ว่าจะมีคนมากมายประสบความสำเร็จ ร่ำรวยมหาศาลแล้วก็ตาม แต่เมื่อถามว่าเค้ามีความสุขมั้ย กลับมักตอบว่าไม่มีความสุข หากแต่ความสุขของเขา กลับเป็นการให้ การแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกยาก ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เงินจึงไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต หากแต่เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ เกื้อกูลคนอื่น ๆ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้

แล้วด้วยความคิดลักษณะนี้จะทำให้คุณรวยหรือมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นได้อย่างไร ? มุมมองและความคิดข้อนี้ อาจไม่ทำให้คุณรวยหรือมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม มันเป็นมุมมองที่จะทำให้คุณเลิกอิจฉา เลิกเปรียบเทียบความอยากได้อยากมีกับคนอื่น ทำให้คุณมีความสุขกับสถานการณ์ทางการเงินของตนเองในปัจจุบันได้ จนไม่หาทางรวยด้วยการเอารัดเอาเปรียบ ฉกฉวยผลประโยชน์จากคนอื่น และทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้น อันจะทำให้เมื่อคุณทำงานหรือทำธุรกิจ คุณก็จะไม่คิดคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการสร้างเงิน สร้างผลกำไร เพื่อรวยเพียงอย่างเดียว หากแต่รู้จักให้ แบ่งปัน สร้างประโยชน์ให้แก่คนรอบตัว อันจะทำให้คิดทำการสิ่งใด ก็จะได้รับการสนับสนุน ได้รับคำชม จนสามารถเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้น แม้ว่าคุณจะไม่ร่ำรวยด้วยจำนวนเงินในวันนี้ แต่เมื่อมีความสุขภายในจิตใจ ความคิดที่ดี ก็ย่อมมีแต่เพื่อนพ้องและญาติมิตรพร้อมสนับสนุนคุณ ทำให้เชื่อว่าเมื่อถึงวันหนึ่ง หากคุณคิดทำการสิ่งใด ก็จะสามารถทำได้สำเร็จ จนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

เพราะการประสบความสำเร็จด้านการเงิน ไม่เพียงต้องมีความรู้ด้านการเงิน หากแต่ต้องมี Mindset ด้านการเงินที่ถูกต้องด้วยจึงจะสำเร็จ ลองลำรวจ Mindset ของตนเอง และปรับเปลี่ยนให้ถูกต้อง เพื่อเป็นก้าวแรกสู่การประสบความสำเร็จด้านการเงิน