เพราะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น ทำให้รหัสป้องกันการใช้บัตรเครดิตคือ  Pin Code ได้ถูกนำมาใช้ แทนการลงชื่อในเซลล์สลิป

Pin code คือ รหัสป้องกันการใช้บัตรเครดิต ที่เมื่อผู้ใช้บัตรเครดิต รูดบัตรผ่านเครื่องรูดบัตรเครดิตแล้ว จะต้องกดรหัส Pin code ที่ตัวเองกำหนด เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัตรเครดิตนั้นๆ โดยรหัส Pin code มีข้อดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการลงชื่อในเซลล์สลิป ตรงที่สามารถตรวจสอบและยืนยันความเป็นเจ้าของผู้ใช้บัตรเครดิตได้ทันที อีกทั้งปลอมแปลงได้ยาก ต่างจากการลงชื่อในเซลล์สลิป ที่สามารถปลอมแปลงลายเซ็นได้ง่าย จนหากพนักงานธนาคาร ร้านค้า ไม่สังเกตให้ดี ก็อาจจะหลงกลจนทำให้เกิดความผิดพลาดได้

โดยข้อดีอีกอย่างของการนำ Pin Code มาเป็นรหัสป้องกันการใช้บัตรเครดิต นอกจากจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานบัตรเครดิต ลดปัญหาการโจรกรรมและใช้บัตรเครดิตอย่างผิดกฏหมายแล้ว ยังช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายมั่นใจ กล้าใช้บัตรเครดิตเป็นสื่อกลางในค้าขายแลกเปลี่ยน อันจะช่วยให้สังคมของประเทศนั้นๆก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้อย่างแท้จริงอีกต่อไปด้วย

ซึ่งในปัจจุบัน หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี สหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศในทวีปเอเชียอย่างมาเลเซีย ต่างเริ่มใช้รหัส Pin Code เป็นรหัสป้องกันการใช้บัตรเครดิตแล้ว ขณะที่ประเทศไทย ธนาคารบางแห่งมีการเปลี่ยนเครื่องรูดบัตรให้รองรับระบบ PIN Code ไปบ้างแล้ว แต่ในห้างร้านทั่วไป แม้จะริเริ่มให้ลูกค้ายืนยันการใช้บัตรเครดิตด้วยรหัส Pin Code แต่ด้วยความคุ้นชิน ก็ยังคงให้ลูกค้าลงชื่อในเซลล์สลิปควบคู่กันไปด้วย

ก็น่าสนใจว่า ในที่สุดแล้ว รัฐบาลหรือธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีนโยบายสนับสนุนให้มีการใช้ Pin Code เป็นรหัสป้องกันการใช้บัตรเครดิตในบ้านเราหรือไม่ และจะเริ่มสร้างให้เป็นระบบมาตรฐานเมื่อใด เพื่อให้ประเทศไทยลดปัญหาการโจรกรรม ใช้บัตรเครดิตแบบผิดกฏหมาย และก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้อย่างแท้จริงในอนาคต