กรุงศรีอยุธยา

Image: 
Bank name th: 
กรุงศรีอยุธยา
Intro text: 
Region: 
Footer
Product: 
Credit card
Language: 
English
Body: 

Bank of Ayudhya

Bank of Ayudhya PCL., known in Thailand as “Krungsri”, along with its subsidiaries is collectively referred to as Krungsri Group. oday, Krungsri Group is the fifth largest banking group in Thailand . The Krungsri Group serves over 8 million retail and commercial customers through 601 domestic and 4 overseas branches and over 17,000 touch points nationwide. A leader in consumer finance, the Krungsri Group is today number 1 in personal loans and credit cards and number 2 in auto hire-purchase in the Thai market place.

Credit Card

Krungsri has a wide range of creit cards offering multiple discounts at Major Cineplex, Tesco, Central Shopping malls, various hotels and resorts. Choose the one for you and don't forget join their Krungsri Credit Card Fan club.

If Krungsri credit card is your choice, click "Apply Now"

Region: 
Footer
Product: 
Credit card
Language: 
Thai
Body: 

บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นอีกหนึ่งในบัตรเครดิตที่คนไทยนิยมใช้เนื่องจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นธนาคารหนึ่งที่คนไทยไว้วางใจมาอย่างยาวนาน การสมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยานั้นทำได้สะดวกจากสาขาต่างๆของธนาคารที่มีอยู่ทั่วประเทศ โปรโมชั่นบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยานั้นอาจจะไม่มีมากมายเหมือนผู้ให้บริการรายอื่นๆในประเทศไทย แต่เนื่องจากคุณสมบัติของบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาในสิทธิการรับเงินคืนเมื่อเติมน้ำมันทำให้คนรักรถนิยมทำบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อใช้เป็นบัตรผ่อนสินค้าตามไปด้วย นอกจากบัตรเครดิตจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จะให้ความสะดวกสบายในการเดินจับจ่ายหรือซื้อของออนไลน์โดยใช้หมายเลขบัตรเครดิตแล้ว ธนาคารกรุงศรีอยุธยายังมีบริการผู้ช่วยส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง และช่วยเหลือเมื่อมีคำถามในการวางแผนการใช้เงินของผู้ถือบัตรเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้บัตรหรือเข้าไปอยู่ชมรมหนี้บัตรเครดิต บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยายังไม่มีบริการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตหรือบริการโอนหนี้บัตรเครดิต เมื่อบวกกับบริการบริการห้องพักรับรองพิเศษ First Class Lounge ของ การบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ การสมัครบัตรเครดิตกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาถือเป็นทางเลือกที่เหมาะกับคนที่ชอบทั้งการท่องเที่ยวทางถนนและทางอากาศ

กรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นที่รู้จักในประเทศไทยคือ กรุงศรี ปัจจุบันกรุงศรี กรุ๊ป เป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่ 5 ในประเทศไทย โดยมีลูกค้าบุคคลและกลุ่มธุรกิจมากกว่า 8 ล้านราย อีกทั้งยังมีสาขาที่ให้บริการในประเทศ 601 สาขา 4 สาขาในต่างประเทศ และ 17,000 touch points ทั่วประเทศ ในปัจจุบันกรุงศรีกรุ๊ปเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อบุคคลรายย่อย โดยมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล และบัตรเครดิตมาเป็นอันดับที่หนึ่ง และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เป็นอันดับที่สองในตลาดเมืองไทย

ถ้าคุณสนใจบัตรเครดิตกรุงศรี กด "สมัคร" ได้เลยครับ

Region: 
Footer
Product: 
Home loan
Language: 
English
Body: 

Bank of Ayudhya

Bank of Ayudhya PCL., known in Thailand as “Krungsri”, along with its subsidiaries is collectively referred to as Krungsri Group. oday, Krungsri Group is the fifth largest banking group in Thailand . The Krungsri Group serves over 8 million retail and commercial customers through 601 domestic and 4 overseas branches and over 17,000 touch points nationwide. A leader in consumer finance, the Krungsri Group is today number 1 in personal loans and credit cards and number 2 in auto hire-purchase in the Thai market place.

Home Loan

Krungsri offers 2 different home loans for purchasing a house or a condominimum, with ability to take 100% of the house value (under certain conditions)

If Krungsri Home Loan is your choice, click "Apply Now"

Region: 
Footer
Product: 
Home loan
Language: 
Thai
Body: 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นทีี่รู้จักในประเทศไทยคือ กรุงศรี ปัจจุบันกรุงศรี กรุ๊ป เป็นธนาคารพานิชย์ไทยที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่ 5 ในประเทศไทย โดยมีลูกค้าบุคคลและกลุ่มธุรกิจมากกว่า 8 ล้านราย อีกทั้งยังมีสาขาที่ให้บริการในประเทศ 601 สาขา 4 สาขาในต่างประเทศ และ 17,000 touch points ทั่่วประเทศ ในปัจจุบันกรุงศรีกรุ๊ปเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อบุคคลรายย่อย โดยมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล และบัตรเครดิตมาเป็นอันดับที่หนึ่่ง และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เป็ํนอันดับที่สองในตลาดเมืองไทย

สินเชื่อบ้านกรุงศรี

กรุงศรีมีสินเชื่อบ้าน 2 ประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อซี้อบ้านหรือคอนโดมิเนียม ด้วยวงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของราคาประเมิน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณา)

ถ้าคุณสนใจสินเชื่อบ้านกรุงศรี กรุณาคลิก "สมัคร"

Region: 
Footer
Product: 
Saving accounts
Language: 
English
Body: 

Bank of Ayudhya

Bank of Ayudhya PCL., known in Thailand as “Krungsri”, along with its subsidiaries is collectively referred to as Krungsri Group. oday, Krungsri Group is the fifth largest banking group in Thailand . The Krungsri Group serves over 8 million retail and commercial customers through 601 domestic and 4 overseas branches and over 17,000 touch points nationwide. A leader in consumer finance, the Krungsri Group is today number 1 in personal loans and credit cards and number 2 in auto hire-purchase in the Thai market place.

Saving Accounts

Krungsri offers a range of saving products with an opening balance of only THB 500.

If Krungsri Savings is your choice, click "Apply Now"

Region: 
Footer
Product: 
Saving accounts
Language: 
Thai
Body: 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นทีี่รู้จักในประเทศไทยคือ กรุงศรี ปัจจุบันกรุงศรี กรุ๊ป เป็นธนาคารพานิชย์ไทยที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่ 5 ในประเทศไทย โดยมีลูกค้าบุคคลและกลุ่มธุรกิจมากกว่า 8 ล้านราย อีกทั้งยังมีสาขาที่ให้บริการในประเทศ 601 สาขา 4 สาขาในต่างประเทศ และ 17,000 touch points ทั่่วประเทศ ในปัจจุบันกรุงศรีกรุ๊ปเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อบุคคลรายย่อย โดยมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล และบัตรเครดิตมาเป็นอันดับที่หนึ่่ง และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เป็ํนอันดับที่สองในตลาดเมืองไทย

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์กรุงศรี

กรุงศรีมีผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์หลายประเภท และเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500บาท

ถ้าคุณสนใจบัญชีออมทรัพย์กรุงศรี กรุณาคลิก "สมัคร"

Region: 
Footer
Product: 
Time deposit
Language: 
English
Body: 

Bank of Ayudhya

Bank of Ayudhya PCL., known in Thailand as “Krungsri”, along with its subsidiaries is collectively referred to as Krungsri Group. oday, Krungsri Group is the fifth largest banking group in Thailand . The Krungsri Group serves over 8 million retail and commercial customers through 601 domestic and 4 overseas branches and over 17,000 touch points nationwide. A leader in consumer finance, the Krungsri Group is today number 1 in personal loans and credit cards and number 2 in auto hire-purchase in the Thai market place.

Time Deposit

Krungsri offers a range of Time Deposit offers for 3, 6, 12, 24 to 36 months. You can take out part of the the principal (intial deposit) and interest (earrned %) can be made upon the agreed time. Pay attention for 24-Month Tax-Free Time Deposit if you want to both save money and save on tax.

If Krungsri Deposits are your choice, click "Apply Now"

Region: 
Footer
Product: 
Time deposit
Language: 
Thai
Body: 

h3>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นทีี่รู้จักในประเทศไทยคือ กรุงศรี ปัจจุบันกรุงศรี กรุ๊ป เป็นธนาคารพานิชย์ไทยที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่ 5 ในประเทศไทย โดยมีลูกค้าบุคคลและกลุ่มธุรกิจมากกว่า 8 ล้านราย อีกทั้งยังมีสาขาที่ให้บริการในประเทศ 601 สาขา 4 สาขาในต่างประเทศ และ 17,000 touch points ทั่่วประเทศ ในปัจจุบันกรุงศรีกรุ๊ปเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อบุคคลรายย่อย โดยมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล และบัตรเครดิตมาเป็นอันดับที่หนึ่่ง และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เป็ํนอันดับที่สองในตลาดเมืองไทย

บัญชีเงินฝากประจำกรุงศรี

กรุงศรีมีบริการเงินฝากประจำประเภท 3,6,12,24และ 36เดือน ซึ่งลูกค้าสามารถถอนเงินต้นบางส่วนได้ โดยที่ยังได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ตกลงไว้ และทางธนาคารมีผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ ปลอดภาษี 24 เดือน และ 36 เดือน สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาบัญชีเงินฝากที่ทั้งออมเงินและไม่ต้องเสียภาษี

ถ้าคุณสนใจบัญชีฝากประจำกรุงศรี กรุณาคลิก"สมัคร"

Region: 
Footer
Product: 
Personal loan
Language: 
Thai
Body: 

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธยาให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดเพียง 19.99% ต่อปีซึ่งถือว่าน้อยกว่าสินเชื่อที่ธนาคารอื่นให้บริการ พร้อมด้วยวงเงินอนุมัติสูงสุดมากถึง 1 ล้านบาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลเพื่อค้ำประกัน ทำให้คุณมีเงินก้อนในการเป็นวงเงินสำรองให้คุณเบิกถอนได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยาให้คุณมีเงินก่อนติดตัวด้วยสิทธิในการผ่อนจ่ายนานสูงสุดถึง 60 เดือนเพื่อความคล่องตัวทางการเงิน ธนาคารสามารถอนุมัติวงเงินหรือสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้หรือสูงไม่เกิน 1 ล้านบาท และคุณก็สามารถสมัครเพียงครั้งเดียวแต่สามารถใช้วงเงินได้ตลอดไป และยังให้สิทธิ์ให้คุณบริหารการชำระสินเชื่อด้วยตัวคุณเองทุกครั้ง และด้วยคุณสมบัติในการจ่ายดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำ และมีการผ่อนแบบลดต้นลดดอกทำให้คุณบริหารสินเชื่อได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังเพิ่มความสะดวกด้วยวงเงินสำรองใช้ให้คุณเบิกถอนได้ตลอดเวลาเมื่อคุณต้องการ สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเสนอดอกเบี้ยต่ำแบบลดต้นลดดอก 19.99% ต่อปีทำให้เป็นหนึง่ในสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำเมือเปรียบเที่ยบกับสินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงินรายอื่นโดยมีข้อจำกัดเหมือนสินเชื่อบุคคลทั่วไปคือผู้กู้ต้องมีรายได้ประจำ และได้รับอนุมัติวงเงินโอนเข้าบัญชีตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไปเมื่อผ่านการอนุมัติ จึงเป็นสินเชื่อบุคคลที่เหมาะถ้าผู้กู้ต้องการกู้สินเชื่อที่มีวงเงินค่อนข้างมาก

ถ้าคุณสนใจสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธยา กดปุ่ม "สมัคร" เพื่อดูละเอียดได้เลยครับ

iMoney Indonesia - Coming Soon!

AN AWESOME SITE IS LAUNCHING SOON. REAL SOON. STAY TUNED!

Be The First To Know:

We won't share your email with anyone. Promise!

In the meantime, check out our Articles section!