ธนาคารไทยพาณิชย์

Image: 
Bank name th: 
ธนาคารไทยพาณิชย์
Intro text: 
Region: 
Footer
Product: 
Time deposit
Language: 
English
Body: 

Siam Commercial Bank

Siam Commercial Bank is the leading universal banking group in Thailand, with the highest market capitalization and the largest branch and ATM network.

Fixed deposit

SCB bank offers a range of fixed deposit accounts to meet your saving needs. Use our website to find the best deal!

If you want to learn more about SCB fixed deposits, click "Apply Now"

Region: 
Footer
Product: 
Time deposit
Language: 
Thai
Body: 

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์คือผู้นำธนาคารที่เป็นสากลในประเทศไทย โดยเป็นธนาคารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด มีเครือข่ายสาขามากที่สุดและมีระบบเอทีเอ็มที่ใหญ่ที่สุด

บัญชีฝากประจำธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์มอบข้อเสนออัตราดอกเบี้ยบัญชีฝากประจำที่หลากหลายเพื่อตอบสองความต้องการออมเงินของคุณ ลองค้นหาอัตราดอกเบี้ยที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค้าที่สุดบนเว็บไซต์ของเราได้เลย!

ถ้่าคุณสนใจบัญชีฝากประจำธนาคารไทยพาณิชย์ กรุณาคลิก "สมัคร"

Region: 
Footer
Product: 
Personal loan
Language: 
English
Body: 

Siam Commercial Bank

Siam Commercial Bank is the leading universal banking group in Thailand, with the highest market capitalization and the largest branch and ATM network.

Personal Loan

SCB bank offers variety of personal loans (Speedy Loan & Speedy Cash).

If you want to learn more about SCB Speedy Cash products, click "Apply Now"

Region: 
Footer
Product: 
Personal loan
Language: 
Thai
Body: 

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่ช่วยอนุมัติเงินก้อนเพื่อผู้กู้ให้สามารถใช้จ่ายตามความต้องการและจำเป็น โดยผู้กู้สามารถจัดการบริหารการวางแผนการการเงินในแต่ละเดือนได้อย่างสะดวกสบาย และยังมีการชำระคืนรายเดือนได้นานสูงสุด 60 เดือน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลสองประเภทคือSpeedy Loan (สินเชื่อบุคคล) โดยธนาคารจะไห้วงเงินอสูงสุดได้ถึง 3.5 เท่าของรายได้และไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยระยะเวลาการผ่อนจะขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ผู้กู้ต้องการนั่นคือ ถ้าต้องการกุ้สินเชื่อ20,000 - 30,000 บาทจะสามารถผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน และถ้าต้องการกู้สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 30,000 บาท ผู้กู้จะสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง 60 เดือน ส่วนอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คือ Speedy Cash (สินเชื่อหมุนเวียน) ซึ่งเป็นสินเชื่อที่สมัครได้ง่ายโดยผู้กู้ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์ และยังไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลในการค้ำประกัน สิ่งที่ธนาคารกำหนดในการขอสินเชื่อชนิดนี้คือผู้กู้จะต้องรายได้ขั้นต่ำอย่างต่อเนื่อง 15,000 บาทต่อเดือน และเช่นเดียวกัย Speedy Loan วงเงินสูงสุดของสินเชื่อนี้คือ 1,500,000 บาท นอกจากนี้ผู้กู้ยังลดความกังวลใจด้วยความสามารถชำระขั้นตํ่าเพียง 5% ของยอดเงินในแต่ละเดือน พร้อมทั้งความหลากหลายของช่องทางการชำระคืนเช่นเดียวกับสินเชื่อจากสถาบันอื่นๆ ส่วนการเบิกเงินสินเชื่อก็สามารถทำได้ง่ายจากเครื่อง ATM หรือ เครื่อง ATM POOL ทั่วประเทศทำให้มีความสะดวกมาก

ถ้าคุณสนใจสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไทยพาณิชย์ กดปุ่ม "สมัคร" เพื่อดูละเอียดได้เลยครับ

Region: 
Footer
Product: 
Credit card
Language: 
English
Body: 

Siam Commercial Bank

Siam Commercial Bank is the leading universal banking group in Thailand, with the highest market capitalization and the largest branch and ATM network.

Credit Card

SCB has many cards that come with many reward points and discounts from Travel Fair, Toyota, the Mall group and many more

Please click "Apply Now" if you liked one of the Siam Commercial Bank credit cards

Region: 
Footer
Product: 
Credit card
Language: 
Thai
Body: 

บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ หรือเรียกว่าบัตรเครดิต SCB เป็นหนึ่งในบัตรเครดิตที่คนไทยนิยมใช้เป็นอย่างมากเนื่องจากธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารที่คนไทยให้ความเชื่อถือและเป็นลูกค้าอย่างกว้างขวาง การสมัครบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์นั้นทำได้สะดวกเนื่องจากสาขาธนาคารที่มีมากมายทั่วประเทศ โปรโมชั่นบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์อาจจะไม่มีหลากหลายเหมือนผู้ให้บริการรายอื่น แต่เนื่องจากระบบออนไลน์แบ็งกิ้งของธนาคารไทยพาณิชย์ถือเป็นหนึ่งในระบบการใช้จ่ายผ่านอินเตอร์เน็ตที่คนไทยวางใจที่สุด ทำให้คนไทยนิยมทำบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อใช้เป็นบัตรผ่อนสินค้าตามไปด้วย นอกจากบัตรเครดิตจากธนาคารไทยพาณิชย์ จะให้ความสะดวกสบายในการเดินช็อปปิ้งหรือซื้อของออนไลน์โดยใช้หมายเลขบัตรเครดิตแล้ว ธนาคารไทยพาณิชย์ยังมีบริการผู้ช่วยส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์เพื่อความสะดวกแก่ผู้ครอบครองบัตร โดยผู้ถือบัตรยังสามารถถามข้อสงสัยต่างๆและข้อมูลต่างๆจากผู้ช่วยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการวางแผนการใช้เงินของผู้ถือบัตรและจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้บัตรหรือเข้าไปอยู่ชมรมหนี้บัตรเครดิตซึ่งเป็นชมรมที่ดีแต่ถ้าสามารถเลี่ยงหนี้บัตรเครดิตได้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด นอกจากนี้การได้รับเงินคืน 5%กับทุกมื้ออาหารทุกที่ใน 4 วันพิเศษ วันเด็ก วันครอบครัว วันแม่ และวันพ่อทำให้บัตรเครดิต SCB เป็นบัตรที่เหมาะกับคนที่รักครอบครัวเป็นพิเศษ เช่นเดียวกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตหลายรายในประเทศไทย บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทยกับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ยังไม่มีบริการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตหรือบริการโอนหนี้บัตรเครดิต เมื่อคำนึงถึงความแข็งแรงด้าน Online Banking (SCB Easy) การสมัครบัตรเครดิตกับธนาคารไทยพาณิชย์ถือเป็นทางเลือกที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนที่ต้องการความสะดวกสบายในการจัดการทางการเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์คือผู้นำธนาคารที่เป็นสากลในประเทศไทย โดยเป็นธนาคารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด มีเครือข่ายสาขามากที่สุดและมีระบบเอทีเอ็มที่ใหญ่ที่สุด

ถ้าคุณสนใจบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์กด "สมัคร” ได้เลยครับ

Region: 
Footer
Product: 
Home loan
Language: 
English
Body: 

Siam Commercial Bank

Siam Commercial Bank is the leading universal banking group in Thailand, with the highest market capitalization and the largest branch and ATM network.

Home Loan

SCB MLR is highest among all the banks we compare at iMoneyThailand

Please click "Apply Now" if SCB Home loan is your choice.

Region: 
Footer
Product: 
Home loan
Language: 
Thai
Body: 

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์คือผู้นำธนาคารที่เป็นสากลในประเทศไทย โดยเป็นธนาคารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด มีเครือข่ายสาขามากที่สุดและมีระบบเอทีเอ็มที่ใหญ่ที่สุด

สินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์

อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารไทยพาณิชย์นั้นสูงกว่าทุกๆธนาคารจากตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของ imoneyThailand

ถ้าคุณสนใจสินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์ กรุณาคลิก "สมัคร”

Region: 
Footer
Product: 
Car loan
Language: 
English
Body: 

Siam Commercial Bank

Siam Commercial Bank is the leading universal banking group in Thailand, with the highest market capitalization and the largest branch and ATM network.

Car Loan

SCB Car loan has many attractive features. No guarantee, downpaymenet as small as 10% and you can repay your loan during 6 years.

Please click "Apply Now" if Siam Commercial Bank car loan is your choice.

Region: 
Footer
Product: 
Car loan
Language: 
Thai
Body: 

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์คือผู้นำธนาคารที่เป็นสากลในประเทศไทย โดยเป็นธนาคารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด มีเครือข่ายสาขามากที่สุดและมีระบบเอทีเอ็มที่ใหญ่ที่สุด

สินเชื่อรถยนต์ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อรถยนต์ของธนาคารไทยพาณิชย์มีจุดเด่นคือ ไม่ต้องมีค้ำประกัน เงินดาวน์ต่ำเพียง 10% และคุณยังสามารถชำระคืนได้ภายในระยะเวลา 6 ปี

ถ้าคุณสนใจสินเชื่อรถยนต์ธนาคารไทยพาณิชย์ กรุณาคลิก "สมัคร"

Region: 
Footer
Product: 
Saving accounts
Language: 
English
Body: 

Siam Commercial Bank

Siam Commercial Bank is the leading universal banking group in Thailand, with the highest market capitalization and the largest branch and ATM network.

Savings Account

Get life and accident protection with an initial deposit of as little as 500 baht to open SCB savings account. The bigger the deposit the better the coverage, with maximum protection of up to 400,000 baht.<.p>

Please click "Apply Now" if Siam Commercial Bank savins account is your choice.

Region: 
Footer
Product: 
Saving accounts
Language: 
Thai
Body: 

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์คือผู้นำธนาคารที่เป็นสากลในประเทศไทย โดยเป็นธนาคารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด มีเครือข่ายสาขามากที่สุดและมีระบบเอทีเอ็มที่ใหญ่ที่สุด

บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์

เพียงคุณเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยเงินฝากขั้นต่ำเพียง 500 บาท คุณก็สามารถได้รับการคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุฟรี ยิ่งฝากมาก ยิ่งคุ้มครองมาก ด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 400,000บาท<.p>

ถ้าคุณสนใจบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ กรุณาคลิก "สมัคร"