ประกันภัยรถยนต์

บริษัทประกันภัย ทุนประกัน ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก เบี้ยประกันภัย สมัคร
ความเสียหายต่อชีวิต/คน ความเสียหายต่อชีวิต/ครั้ง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน/ครั้ง จำนวนผู้โดยสารที่ให้ความคุ้มครอง อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล
เอเชียประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
420,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 7 200,000 100,000 18,130 บาท สมัคร
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สมาร์ทไดร์ฟ 1 คุ้มค่า
500,000 2,000,000 10,000,000 5,000,000 7 100,000 100,000 14,680 บาท สมัคร
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
การประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
500,000 2,000,000 10,000,000 5,000,000 7 100,000 100,000 17,500 บาท สมัคร
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 (Deves Perfect)
500,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 5 100,000 100,000 15,000 บาท สมัคร
ทิพยประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
500,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 5 100,000 100,000 11,200 บาท สมัคร
แอล เอ็ม จี ประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
500,000 500,000 10,000,000 1,000,000 7 100,000 100,000 13,850 บาท สมัคร
เมืองไทยประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
500,000 1,000,000 10,000,000 5,000,000 7 100,000 100,000 14,000 บาท สมัคร
ประกันคุ้มภัย
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
500,000 500,000 10,000,000 1,000,000 7 50,000 50,000 14,500 บาท สมัคร
ธนชาตประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
500,000 1,000,000 10,000,000 1,000,000 6 100,000 100,000 16,500 บาท สมัคร
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
500,000 1,000,000 10,000,000 1,000,000 4 100,000 100,000 15,000 บาท สมัคร
วิริยะประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
500,000 1,000,000 10,000,000 5,000,000 7 200,000 200,000 15,430 บาท สมัคร

เหตุใดเราจึงต้องทำประกันภัยรถยนต์? เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จนบางครั้งอาจทำให้คนขับกังวลใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยของตัวคนขับเองหรือคนที่คุณรัก นอกจากนั้นการทำประกันภัยรถยนต์จะช่วยแบ่งเบาภาระของคนขับเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ ทำให้คุณสามารถขับรถได้อย่างสบายใจไม่กังวล ในปัจจุบันนั้นประเภทของประกันภัยรถยนต์ได้มีการแบ่งย่อยหลายประเภทมากขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารชาวไทยปลอดภัยไม่ใช่เฉพาะแค่ในขณะขับขี่ แต่แม้กระทั่งภัยธรรมชาติเช่นภัยน้ำท่วมที่ส่งผลต่อคนไทยมากในขณะนี้

การประกันภัยรถยนต์ มีความคุ้มครองให้เลือก 3 ประเภทหลักๆคือ

ประเภท 1 (ชั้น 1) ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด คือ

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ประเภท 2+ (ชั้น 2+) ผู้ทำประกันภัยประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครอง

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
รับผิดชอบต่อความเสียหายจากภัยน้ำท่วม

ประเภท 2 (ชั้น 2) ผู้ทำประกันภัยประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครอง

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ประเภท 3+ (ชั้น 3+) ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกดังนี้

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดชอบต่อความเสียหายจากภัยน้ำท่วม

ประเภท 3 (ชั้น 3) ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกดังนี้

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
(ประเภท 2+ และประเภท 3+ อาจมีชื่อและความคุ้มครองต่างกันไปตามแต่ละบริษัทประกันภัยเช่น เบี้ยประกันที่ถูกกว่าเพื่อให้เหมาะกับผู้ขับขี่ที่ใช้รถน้อยและระยะสั้น)

iMoney Indonesia - Coming Soon!

AN AWESOME SITE IS LAUNCHING SOON. REAL SOON. STAY TUNED!

Be The First To Know:

We won't share your email with anyone. Promise!

In the meantime, check out our Articles section!