ประกันภัยรถยนต์

บริษัทประกันภัย ทุนประกัน ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก เบี้ยประกันภัย สมัคร
ความเสียหายต่อชีวิต/คน ความเสียหายต่อชีวิต/ครั้ง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน/ครั้ง จำนวนผู้โดยสารที่ให้ความคุ้มครอง อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล
เอเชียประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
420,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 7 200,000 100,000 18,130 บาท สมัคร

เอเชียประกันภัย

บริษัทเอเชียประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2493 ให้บริการประกันชีวิต ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันอัคคีภัย และประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย

เอเชียประกันภัยมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ถึง 10 ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมประกันภัยรถยนต์ชั้น1 จนถึงประกันภัยรถยนต์ชั้น3 เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง โดยทางบริษัทเอเชียประกันภัยมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ เอเชีย 3 พลัส ให้ความคุ้มครองวงเงินอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 400,000 บาท ต่อครั้ง และยังมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ กันชน ที่ให้คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 400,000 บาท ต่อครั้ง

ถ้าคุณสนใจประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย กรุณาคลิก "สมัคร"