ประกันภัยรถยนต์

บริษัทประกันภัย ทุนประกัน ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก เบี้ยประกันภัย สมัคร
ความเสียหายต่อชีวิต/คน ความเสียหายต่อชีวิต/ครั้ง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน/ครั้ง จำนวนผู้โดยสารที่ให้ความคุ้มครอง อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 (Deves Perfect)
500,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 5 100,000 100,000 15,000 บาท สมัคร

ประกันภัยรถยนต์ เทเวศประกันภัย

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2490 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด เป็นหน่วยงานส่วนหนึ่งของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นับจากที่การประกันชีวิตเริ่มเป็นที่รู้จักในเมืองไทยราวสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีบริษัทต่างประเทศเข้ามาดำเนินกิจการ และตั้งสำนักงานตัวแทนเสนอขายประกันชีวิตแบบตลอดชีพ พร้อมกับมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เอกอัครมหาเสนาบดี เป็นผู้ถือกรมธรรม์ฉบับแรกนั้น อาจเรียกได้ว่าการประกันชีวิตยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่หลังจากที่ได้มีการก่อตั้งกองประกันภัย สังกัดกระทรวงพาณิชย์ และคมนาคมขึ้นในปี พ.ศ. 2472 ธุรกิจประกันชีวิตก็เริ่มเป็นที่แพร่หลาย มีบริษัทประกันชีวิตต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจเป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2485 อันเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมีกลุ่มบุคคลคนไทยได้ก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตที่เป็นของคนไทยขึ้นเป็นครั้งแรก

ทำไมต้องเลือกประกันภัยรถยนต์จากเทเวศประกันภัย จำกัด?

เทเวศประกันภัยมีผลิตภัณพ์ประกันภัยรถยนต์ที่ครบทั้ง 3 ชั้น โดยมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3สองผลิตภัณฑ์ คือ ประกันภัยประเภท 3 plus Deves Eco และ ประกันภัยประเภท 3 plus plus Deves Save ที่มอบความคุ้มครองจากภัยธรรมชาติ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ ลูกเห็บ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์เทเวศประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 (Deves Perfect) เทเวศ ประกันภัย มอบความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกสูงถึง 2.5 ล้านบาท และความความบาดเจ็บทางร่างกาย 1 ล้านบาท แบบที่สองคือประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 + (Deves Protect Me)เทเวศ ประกันภัย เป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท2 ที่คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบก และมีค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท แบบที่สามคือประกันภัยประเภท 2 (Deves focus) เทเวศ ประกันภัย ่คุ้มครองผู้โดยสาร 4 คน ค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000บาท ต่อคน และคุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหายและ ไฟไหม้ แบบที่สี่คือประกันภัยประเภท 3 + (Deves Eco) เทเวศ ประกันภัย คุ้มครองเพิ่ม ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ ลูกเห็บ คุ้มครองการจัดซ่อมรถประกันกรณีการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้นและความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท /ครั้ง แบบที่ห้าคือประกันภัยประเภท 3++ (Deves Save) เทเวศ ประกันภัย คุ้มครองเพิ่ม ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ ลูกเห็บ คุ้มครองการจัดซ่อมรถประกันกรณีการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น และไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท /ครั้ง และแบบสุดท้ายที่เทเวศประกันภัยให้บริการคือประกันภัยประเภท 3 (Fix Rate) เทเวศ ประกันภัย เป็นประกันภัยประเภท 3 ที่จ่ายเบี้ยประกันภัยราคาเดียว

การประกันภัยรถยนต์ มีความคุ้มครองให้เลือก 3 ประเภทหลักๆคือ

ประเภท 1 (ชั้น 1) ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด คือ

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ประเภท 2+ (ชั้น 2+) ผู้ทำประกันภัยประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครอง

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
รับผิดชอบต่อความเสียหายจากภัยน้ำท่วม

ประเภท 2 (ชั้น 2) ผู้ทำประกันภัยประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครอง

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ประเภท 3+ (ชั้น 3+) ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกดังนี้

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดชอบต่อความเสียหายจากภัยน้ำท่วม

ประเภท 3 (ชั้น 3) ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกดังนี้

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
(ประเภท 2+ และประเภท 3+ อาจมีชื่อและความคุ้มครองต่างกันไปตามแต่ละบริษัทประกันภัยเช่น เบี้ยประกันที่ถูกกว่าเพื่อให้เหมาะกับผู้ขับขี่ที่ใช้รถน้อยและระยะสั้น)

ถ้าคุณสนใจประกันภัยรถยนต์ บริษัท เทเวศประกันภัย สามารถกด "สมัคร" ได้เลยครับ

iMoney Indonesia - Coming Soon!

AN AWESOME SITE IS LAUNCHING SOON. REAL SOON. STAY TUNED!

Be The First To Know:

We won't share your email with anyone. Promise!

In the meantime, check out our Articles section!