ประกันภัยรถยนต์

บริษัทประกันภัย ทุนประกัน ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก เบี้ยประกันภัย สมัคร
ความเสียหายต่อชีวิต/คน ความเสียหายต่อชีวิต/ครั้ง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน/ครั้ง จำนวนผู้โดยสารที่ให้ความคุ้มครอง อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล
ทิพยประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
500,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 5 100,000 100,000 11,200 บาท สมัคร

ประกันภัยรถยนต์ ทิพยประกันภัย

ทิพยประกันภัย

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 โดยดำเนินธุรกิจด้านประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเล และประกันภัยเบ็ดเตล็ด ทิพยประกันภัยได้รับรางวัลเกียรติยศ "บริษัทประกันภัยดีเด่นครบวงจร" ประจำปี 2555 (Prime Minister Rsquos Insurance Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) รวมไปถึงได้รับรางวัล Investor’s Choice Awards จากสมาคมส่งเสริมผู้ไทยสี่ปีตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2555

ทำไมต้องเลือกประกันภัยรถยนต์จากทิพยประกันภัย จำกัด?

ทิพยประกันภัยให้บริการประกันภัยรถยนต์ครอบคลุมตั้งแต่ประกันภัยชั้น1 ที่คุ้มครองครอบคลุมทุกๆด้าน ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ที่เน้นการคุ้มครองบคคลภายนอก และยังมีประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ที่คุ้มครองเฉพาะภัยเช่นคุ้มครองความปลอดภัยจากน้ำท่าม การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ที่ครอบคลุมความความคุ้มครองขั้นพื้นฐานและยังมีประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พิเศษที่ครอบคลุมภัยน้ำท่วมซึ่งนับเป็นภัยที่คนไทยควรตระหนักถึงเมื่อซื้อประกันรถยนต์

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ทิพยประกันภัย มอบความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกสูงถึง 2.5 ล้านบาท และความความบาดเจ็บทางร่างกาย 1 ล้านบาท แบบที่สองคือประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ทิพยประกันภัย มอบความคุ้มครองรถยนต์กรณี สูญหายและไฟไหม้ คุ้มครองผู้โดยสาร 4คน โดยคุ้มครองการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ 100,000บาท/คน และค่ารักษาพยาบาล 50,000บาท/คน แบบที่สามคือประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พลัส ทิพยประกันภัย เป็นประกันภัยชั้น 2 ที่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น แบบที่สี่คือประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ทิพยประกันภัย คุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอกเท่านั้น ซึ่งมอบความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกสูงถึง 2.5 ล้านบาท และความความบาดเจ็บทางร่างกาย 1 ล้านบาท แบบที่ห้าคือประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส ทิพยประกันภัย เป็นประกันภัยชั้น 3 ที่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก
และแบบสุดท้ายคือประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองภัยน้ำท่วม ทิพยประกันภัย เพิ่มความคุ้มครองภัยน้ำท่วมตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกินทุนประกันภัยน้ำท่วมที่เลือกซื้อ คือ 50,000บาท และ 100,000บาท

การประกันภัยรถยนต์ มีความคุ้มครองให้เลือก 3 ประเภทหลักๆคือ

ประเภท 1 (ชั้น 1) ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด คือ

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ประเภท 2+ (ชั้น 2+) ผู้ทำประกันภัยประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครอง

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
รับผิดชอบต่อความเสียหายจากภัยน้ำท่วม

ประเภท 2 (ชั้น 2) ผู้ทำประกันภัยประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครอง

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ประเภท 3+ (ชั้น 3+) ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกดังนี้

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดชอบต่อความเสียหายจากภัยน้ำท่วม

ประเภท 3 (ชั้น 3) ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกดังนี้

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
(ประเภท 2+ และประเภท 3+ อาจมีชื่อและความคุ้มครองต่างกันไปตามแต่ละบริษัทประกันภัยเช่น เบี้ยประกันที่ถูกกว่าเพื่อให้เหมาะกับผู้ขับขี่ที่ใช้รถน้อยและระยะสั้น)

หากคุณสนใจประกันภันรถยนต์ทิพยประกันภัย กดปุ่ม "สมัคร" ได้เลยครับ

iMoney Indonesia - Coming Soon!

AN AWESOME SITE IS LAUNCHING SOON. REAL SOON. STAY TUNED!

Be The First To Know:

We won't share your email with anyone. Promise!

In the meantime, check out our Articles section!