ประกันภัยรถยนต์

บริษัทประกันภัย ทุนประกัน ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก เบี้ยประกันภัย สมัคร
ความเสียหายต่อชีวิต/คน ความเสียหายต่อชีวิต/ครั้ง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน/ครั้ง จำนวนผู้โดยสารที่ให้ความคุ้มครอง อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล
แอล เอ็ม จี ประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
500,000 500,000 10,000,000 1,000,000 7 100,000 100,000 13,850 บาท สมัคร

ประกันภัยรถยนต์ แอล เอ็ม จี ประกันภัย

แอล เอ็ม จี ประกันภัย

บริษัทแอลเอ็มจี ประกันภัย (มหาชน) จำกัด เดิมชื่อนารายณ์สากลประกันภัย จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวัน 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทได้รวมตัวกับกุ่มเกล้าประกันภัย จำกัด และจดทะเบียนภายใต้ชื่อใหม่ว่าแอลเอ็มจี ประกันภัย (มหาชน) จำกัด เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2547 และเป็นกลุ่มบริษัทประกันภัยอิศระที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอเมริกา บริษัทแอลเอ็มจี ประกันภัยมีสินค้าประกันทุกประเภททั้งเพื่อลูกค้าส่วนบุคคลและองค์กรรวมถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยยานยนต์ทั้งการประกันภาคบังคับและสมัครใจ บริษัทแอลเอ็มจี ประกันภัย มีเครือข่ายที่กว้างขวางรวมทั้งหมดถึง 33 สาขาทั่วประเทศและการบริการตลอด 24 ชั่วโมง และยังมีบริการทั้งซ่อมห้างและซ่อมอู่ที่มีคุณภาพมากกว่า 500 แห่ง

ทำไมต้องเลือกประกันภัยรถยนต์จาก แอล เอ็ม จี ประกันภัย?

แอลเอ็มจี ประกันภัยเสนอกรมธรรม์ที่ครอบคลุมความคุ้มครองทั้งหมดต่อทั้งบุคคลภายนอก และรถยนต์ที่เอาประกันที่เกิดจากอุบัติเหตุ การชน การคว่ำ การถูกโจรกรรม ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ของแอลเอ็มจี ประกันภัยทั้งประกันภัยExclusive Privilege และ LMG Super Save ได้แบ่งย่อยเพื่อให้เหมาะกับคนไทย แอลเอ็มจีประกันภัยถือเป็นหนึ่งในประกันภัยรถยนต์ที่ไม่ใช่แค่คนไทยให้ความไว้ใจ แต่ยังรวมไปถึงอเมริกาซึ่งถือเป็นประเทศที่มีการซื้อขายประกันรถยนต์มาก จึงมั่นใจได้ถึงมาตรฐานของแอลเอ็มจี พร้อมทั้งบริการ 24 ชั่วโมงยังทำให้ผู้ใช้บริการอุ่นใจมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ แอล เอ็ม จี ประกันภัย?

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แอล เอ็ม จี ประกันภัย มอบความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกสูงถึง 2.5 ล้านบาท และความความบาดเจ็บทางร่างกาย 1 ล้านบาท แบบที่สองคือแอลเอ็มจี ซุปเปอร์เซฟ 2 แอล เอ็ม จี ประกันภัย คือประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ที่คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบก 100,000 บาท และไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน แบบที่สามคือแอลเอ็มจี ซุปเปอร์เซฟ 2 ECO แอล เอ็ม จี ประกันภัย คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบก 100,000 บาท และมีค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน และแบบสุดท้ายคือแอลเอ็มจี ซุปเปอร์เซฟ 3 ECO แอล เอ็ม จี ประกันภัย คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบก 100,000 บาท และมีค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน

การประกันภัยรถยนต์ มีความคุ้มครองให้เลือก 3 ประเภทหลักๆคือ

ประเภท 1 (ชั้น 1) ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด คือ

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ประเภท 2+ (ชั้น 2+) ผู้ทำประกันภัยประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครอง

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
รับผิดชอบต่อความเสียหายจากภัยน้ำท่วม

ประเภท 2 (ชั้น 2) ผู้ทำประกันภัยประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครอง

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ประเภท 3+ (ชั้น 3+) ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกดังนี้

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดชอบต่อความเสียหายจากภัยน้ำท่วม

ประเภท 3 (ชั้น 3) ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกดังนี้

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
(ประเภท 2+ และประเภท 3+ อาจมีชื่อและความคุ้มครองต่างกันไปตามแต่ละบริษัทประกันภัยเช่น เบี้ยประกันที่ถูกกว่าเพื่อให้เหมาะกับผู้ขับขี่ที่ใช้รถน้อยและระยะสั้น)

สนใจประกันภัยรถยนต์ แอล เอ็ม จี ประกันภัย กดปุ่ม "สมัคร" ได้เลยครับ

iMoney Indonesia - Coming Soon!

AN AWESOME SITE IS LAUNCHING SOON. REAL SOON. STAY TUNED!

Be The First To Know:

We won't share your email with anyone. Promise!

In the meantime, check out our Articles section!