ประกันภัยรถยนต์

บริษัทประกันภัย ทุนประกัน ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก เบี้ยประกันภัย สมัคร
ความเสียหายต่อชีวิต/คน ความเสียหายต่อชีวิต/ครั้ง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน/ครั้ง จำนวนผู้โดยสารที่ให้ความคุ้มครอง อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล
เมืองไทยประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
500,000 1,000,000 10,000,000 5,000,000 7 100,000 100,000 14,000 บาท สมัคร

ประกันภัยรถยนต์ เมืองไทยประกันภัย

เมืองไทยประกันภัย

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันน้องใหม่ในตลาดของประเทศไทย ซึ่งเปิดดำเนินธุรกิจมาได้เพียง 5 ปี บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัดเป็นกิจการในเครือของธนาคารกสิกรไทย และให้บริการด้านการประกันภัยครบวงจร ซึ่งมีทั้งประกันภัยรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพรายบุคคลและกลุ่ม การที่เมืองไทยประกันภัยเป็นน้องใหม่ทำให้เป็นบริษัทประกันภัยที่มีการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้อย่างรวดเร็วในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และจุดแข็งทางด้านนี้เองทำให้เมืองไทยประกันภัยกลายเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่คนไทยนิยมบริษัทหนึ่ง

ทำไมต้องเลือกประกันภัยรถยนต์จากเมืองไทยประกันภัย?

ประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัยมีผลิตภัณฑ์สำหรับประกันภัยรถยนต์หลากหลายผลิตภัณฑ์ ซึ่งครอบคลุมประกันภัยรถยนต์ทั้งประกันรถยนต์ประเภท 1 จนถึงประกันรถยนต์ประเภท 3 ชั้น โดยลูกค้าสามารถเลือกความคุ้มครองตามทุนประกันได้ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการใช้รถยนในหลายๆรูปแบบเช่น ประกันภัยรถยนต์ เมืองไทย 2+ Max ที่ให้ความคุ้มครองทั้งรถชน รถสูญหาย ไฟไหม้ และน้ำท่วม ประกันภัยรถยนต์ เมืองไทย 2+ ที่มีจุดเด่นคือผู้ใช้บริการสามารถจ่ายได้ในราคาสบายไม่เป็นภาระเรื่องค่าใช้จ่ายมากเกินไป

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ Super Max คนทำงาน เมืองไทยประกันภัย มอบความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกถึง 2.5 ล้านบาท และความความบาดเจ็บทางร่างกาย 1 ล้านบาท แบบที่สองคือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เมืองไทย 2+ ทุนประกัน 200,000บาท เมืองไทยประกันภัย คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบก 200,000บาท และกรณีสูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม 200,000บาท (เลือกทุนประกัน 100,000 บาทได้)แบบที่สามคือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เมืองไทย 2+ Max ทุนประกัน 200,000บาท ครบคลุม ทั้งชน สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม และเสียหายทั้งคัน (เลือกทุนประกัน 100,000 บาทได้) แบบที่สี่คือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เมืองไทย 5+ ทุนประกัน 170,000บาท เมืองไทยประกันภัย ให้ความคุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบก 170,000บาท และมีค่าเสียหายส่วนแรก 2,000บาท (เลือกทุนประกัน 120,000 บาทได้) แบบที่ห้าคือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เมืองไทย 5+ Max ทุนประกัน 170,000บาท เมืองไทยประกันภัย ให้ความคุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบก น้ำท่วม และรถเสียหายทั้งคันจากอุบัติเหตุ 170,000บาท และมีค่าเสียหายส่วนแรก 2,000บาท (เลือกทุนประกัน 120,000 บาทได้) อีกหนึ่งแบบคือเมืองไทย SAFE AND SAVE TP 3 เหมาะกับการซื้อควบ พ.ร.บ. เมืองไทย ไม่จำกัดยี่ห้อ รุ่น และอายุรถ และแบบสุดท้ายคือเมืองไทย SAFE AND SAVE TP SAVE เมืองไทยประกันภัย เหมาะกับการซื้อควบ พ.ร.บ. เมืองไทย ไม่จำกัดยี่ห้อ รุ่น และอายุรถ

การประกันภัยรถยนต์ มีความคุ้มครองให้เลือก 3 ประเภทหลักๆคือ

ประเภท 1 (ชั้น 1) ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด คือ

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ประเภท 2+ (ชั้น 2+) ผู้ทำประกันภัยประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครอง

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
รับผิดชอบต่อความเสียหายจากภัยน้ำท่วม

ประเภท 2 (ชั้น 2) ผู้ทำประกันภัยประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครอง

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ประเภท 3+ (ชั้น 3+) ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกดังนี้

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดชอบต่อความเสียหายจากภัยน้ำท่วม

ประเภท 3 (ชั้น 3) ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกดังนี้

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
(ประเภท 2+ และประเภท 3+ อาจมีชื่อและความคุ้มครองต่างกันไปตามแต่ละบริษัทประกันภัยเช่น เบี้ยประกันที่ถูกกว่าเพื่อให้เหมาะกับผู้ขับขี่ที่ใช้รถน้อยและระยะสั้น)

สนใจประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย กดปุ่ม "สมัคร" ได้เลยครับ

iMoney Indonesia - Coming Soon!

AN AWESOME SITE IS LAUNCHING SOON. REAL SOON. STAY TUNED!

Be The First To Know:

We won't share your email with anyone. Promise!

In the meantime, check out our Articles section!