ประกันภัยรถยนต์

บริษัทประกันภัย ทุนประกัน ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก เบี้ยประกันภัย สมัคร
ความเสียหายต่อชีวิต/คน ความเสียหายต่อชีวิต/ครั้ง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน/ครั้ง จำนวนผู้โดยสารที่ให้ความคุ้มครอง อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล
ประกันคุ้มภัย
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
500,000 500,000 10,000,000 1,000,000 7 50,000 50,000 14,500 บาท สมัคร

ประกันภัยรถยนต์ ประกันคุ้มภัย

ประกันคุ้มภัย

บริษัทประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) คือ ผู้บุกเบิกประกันภัยวินาศภัยในประเทศไทยมามากกว่า 70 ปี ทางบริษัทได้ดำเนินธุรกิจทางด้านการประกันภัยครบทุกประเภท ทั้งผ่านตัวแทนและบริษัทนายหน้าและรับประกันกับลูกค้าโดยตรง ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ประกันภัยเบ็ดเตล็ด บริษัทที่ใหญ่ที่สุดของประก้นคุ้มภัย คือ อินชัวรันซ์ ออสเตรเลีย กรุ๊ป (Insurance Australia Group) ในประเทศออสเตรเลีย

ทำไมต้องเลือกประกันภัยรถยนต์จากประกันคุ้มภัย?

ประกันคุ้มภัยให้บริการประกันภัยรถยนต์ครอบคลุมประกันภัยชั้น1,2,3 และแบบเพิ่มเติมทำให้ผู้ขับขี่คนไทยได้มีตัวเลือกมากขึ้นโดยประกันคุ้มภัยมีบริการทุกสถานการณ์ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยมีบริการจีพีเอสเพื่อความปลอดภัยผ่านดาวเทียม และยังมีศูนย์บริการทั่วประเทศที่รับรับแจ้งอุบัติเหตุตลอดเวลา ทำให้ผู้บริการสามารถวางใจกับการบริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ประกันคุ้มภัย

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันคุ้มภัย มอบความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกสูงถึง 2.5 ล้านบาท และความความบาดเจ็บทางร่างกาย 1ล้านบาท ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3 Save & Care 1 ประกันคุ้มภัย เป็นประกันภัยราคาประหยัด และอีกหนึ่งแบบที่ประกันคุ้มภัยให้บริการคือ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3 Save & Care 2 ประกันคุ้มภัย มอบความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

การประกันภัยรถยนต์ มีความคุ้มครองให้เลือก 3 ประเภทหลักๆคือ

ประเภท 1 (ชั้น 1) ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด คือ

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ประเภท 2+ (ชั้น 2+) ผู้ทำประกันภัยประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครอง

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
รับผิดชอบต่อความเสียหายจากภัยน้ำท่วม

ประเภท 2 (ชั้น 2) ผู้ทำประกันภัยประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครอง

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ประเภท 3+ (ชั้น 3+) ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกดังนี้

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดชอบต่อความเสียหายจากภัยน้ำท่วม

ประเภท 3 (ชั้น 3) ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกดังนี้

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
(ประเภท 2+ และประเภท 3+ อาจมีชื่อและความคุ้มครองต่างกันไปตามแต่ละบริษัทประกันภัยเช่น เบี้ยประกันที่ถูกกว่าเพื่อให้เหมาะกับผู้ขับขี่ที่ใช้รถน้อยและระยะสั้น)

ถ้าคุณสนใจประกันภัยรถยนต์ประกันคุ้มภัย กดปุ่ม "สมัคร" ได้เลยครับ