ประกันภัยรถยนต์

บริษัทประกันภัย ทุนประกัน ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก เบี้ยประกันภัย สมัคร
ความเสียหายต่อชีวิต/คน ความเสียหายต่อชีวิต/ครั้ง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน/ครั้ง จำนวนผู้โดยสารที่ให้ความคุ้มครอง อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล
ธนชาตประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
500,000 1,000,000 10,000,000 1,000,000 6 100,000 100,000 16,500 บาท สมัคร

ธนชาตประกันภัย

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้ง ขึ้นในปี พ.ศ. 2540 โดยเป็นบริษัทในเครือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านประกันภัยรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ และ อื่นๆ ธนชาตประกันภัย ถือเป็นบริษัทประกันภัยบริษัทหนึ่งที่เติบโตเร็วในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันนี้ ธนชาตประกันภัยถือเป็นบริษัทประกันภัยที่มีส่วนแบ่งในตลาดด้านการประกันภัยค่อนข้างสูง และคนให้ความเชื่อถือในคุณภาพและบริการ

ประกันภัยรถยนต์ธนชาตประกันภัย

ธนชาตประกันภัยมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ครอบคลุมตั้งแต่ประกันภัยชั้น1 ถึงชัั้น3 นอกจากนั้นทางบริษัทมีประกันภัยรถยนต์ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้รถของคนไทยเช่น 1 ไลท์ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ที่มีบริการให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.และไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทำประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 บวก (และประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 บวกโกลด์) และประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ ทำให้ธนชาตประกันภัยรถยนต์กลายเป็นที่นิยมมากขึ้น

การประกันภัยรถยนต์ มีความคุ้มครองให้เลือก 3 ประเภทหลักๆคือ

ประเภท 1 (ชั้น 1) ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด คือ

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ประเภท 2+ (ชั้น 2+) ผู้ทำประกันภัยประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครอง

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
รับผิดชอบต่อความเสียหายจากภัยน้ำท่วม

ประเภท 2 (ชั้น 2) ผู้ทำประกันภัยประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครอง

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ประเภท 3+ (ชั้น 3+) ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกดังนี้

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดชอบต่อความเสียหายจากภัยน้ำท่วม

ประเภท 3 (ชั้น 3) ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกดังนี้

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
(ประเภท 2+ และประเภท 3+ อาจมีชื่อและความคุ้มครองต่างกันไปตามแต่ละบริษัทประกันภัยเช่น เบี้ยประกันที่ถูกกว่าเพื่อให้เหมาะกับผู้ขับขี่ที่ใช้รถน้อยและระยะสั้น)

ถ้าคุณสนใจประกันภัยรถยนต์ธนชาตประกันภัย กดปุ่ม "สมัคร" ได้เลยครับ

iMoney Indonesia - Coming Soon!

AN AWESOME SITE IS LAUNCHING SOON. REAL SOON. STAY TUNED!

Be The First To Know:

We won't share your email with anyone. Promise!

In the meantime, check out our Articles section!