ประกันภัยรถยนต์

บริษัทประกันภัย ทุนประกัน ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก เบี้ยประกันภัย สมัคร
ความเสียหายต่อชีวิต/คน ความเสียหายต่อชีวิต/ครั้ง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน/ครั้ง จำนวนผู้โดยสารที่ให้ความคุ้มครอง อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
500,000 1,000,000 10,000,000 1,000,000 4 100,000 100,000 15,000 บาท สมัคร

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)

โตเกียวมารีนประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด เป็น บริษัท ร่วมทุนของโตเกียวมารีนและ นิชิโด้ ประกันภัยซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มโตเกียวมารีนประเทศญี่ปุ่น โตเกียวมารีนประกันภัยมุ่งเน้นการประกันทางทะเลและประกันการขนส่งสินค้า แต่ยังมีผลิตภัณฑ์การประกันทางท้องถนนเพื่อลูกค้าส่วนบุคคลด้วย โตเกียวมารีนประกันภัยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองกรค์ให้มีประสิทธิภาพมากขั้น และด้วยประสบการณ์ระดับสากลมากว่าสี่สิบปี

ประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีนประกันภัย

นอกจากโตเกียวมารีนประกันภัยมีผลิตภัณฑ์กรมธรรม์รถยนต์ตั้งแต่ ประเภท 1 ที่ให้ความคุ้มครองทั้งบุคคลภายนอกและบุคคลในรถของผู้ใช้บริการ จนถึงประกันกัยรถยนต์ประเภท 3 ที่ให้ความคุ้มครองชั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นยังมี ประกันกัยรถยนต์ประเภท 2+ และ 3+ ที่เพิ่มความคุ้มครองมาจากประเภทสองและสามแบบธรรมดา เพื่อให้เหมาะกับรูปแบบการใช้รถของคนไทยที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น แต่ข้อแตกต่างระหว่างประกันภัยประเภทสองบวกและสามบวกคือ ประเภทสามบวกจะต้องมีการจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท

การประกันภัยรถยนต์ มีความคุ้มครองให้เลือก 3 ประเภทหลักๆคือ

ประเภท 1 (ชั้น 1) ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด คือ

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ประเภท 2+ (ชั้น 2+) ผู้ทำประกันภัยประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครอง

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
รับผิดชอบต่อความเสียหายจากภัยน้ำท่วม

ประเภท 2 (ชั้น 2) ผู้ทำประกันภัยประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครอง

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ประเภท 3+ (ชั้น 3+) ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกดังนี้

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดชอบต่อความเสียหายจากภัยน้ำท่วม

ประเภท 3 (ชั้น 3) ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกดังนี้

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
(ประเภท 2+ และประเภท 3+ อาจมีชื่อและความคุ้มครองต่างกันไปตามแต่ละบริษัทประกันภัยเช่น เบี้ยประกันที่ถูกกว่าเพื่อให้เหมาะกับผู้ขับขี่ที่ใช้รถน้อยและระยะสั้น)

สนใจประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีนประกันภัย กดปุ่ม "สมัคร" ได้เลยครับ