ประกันภัยรถยนต์

บริษัทประกันภัย ทุนประกัน ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก เบี้ยประกันภัย สมัคร
ความเสียหายต่อชีวิต/คน ความเสียหายต่อชีวิต/ครั้ง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน/ครั้ง จำนวนผู้โดยสารที่ให้ความคุ้มครอง อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล
วิริยะประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
500,000 1,000,000 10,000,000 5,000,000 7 200,000 200,000 15,430 บาท สมัคร

ประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย

วิริยะประกันภัย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2490 ในปัจจุบันวิริยะประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นผู้นำในธุรกิจด้านประกันภัย โดยวิริยะประกันภัยยึดหลักที่ว่า "ความเป็นธรรม คือ นโยบาย" และมุ่งเน้นถึงการบริการที่ดีเพื่อผู้บริโภคชาวไทย โดยมุ่นเน้นการกระจายความเสี่ยงให้แก่คนในสังคม ด้วยความแม่นยำ ซื่อตรงต่อผู้ใช้บริการให้มากที่สุด

ทำไมต้องเลือกประกันภัยรถยนต์จากวิริยะประกันภัย?

วิริยะประกันภัยมีการให้บริการหลากหลาย ตั้งแต่ กรมธรรม์ประเภท 1 จนถึงกรมธรรม์ประเภท 3 นอกจากนั้นยังแบ่งย่อยออกไปตามความคุ้มครองเช่น กรมธรรม์ประเภท 3+ Extra ที่เพิ่มความคุ้มครองภัยน้ำท่วมซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนไทยให้ความสำคัยญมากที่สุดในเวลานี้ การที่วิริยะประกันภัยให้บริการที่หลากหลายทำให้ผู้บริโภคชาวไทยมีทางเลือกที่หลากหลายเหมาะตามความจำเป็นและรายได้แต่ละบุคคล

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 วิริยะประกันภัย มอบความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกถึง 2.5 ล้านบาท และความความบาดเจ็บทางร่างกาย 1 ล้านบาท แบบที่สองคือแบบเฉพาะภัยประเภท 2+ วิริยะประกันภัย คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยาพาหนะทางบก สูญหาย ไฟไหม้ ไม่เกินทุนประกันภัย แบบที่สามคือแบบเฉพาะภัยประเภท 2+ Extra คุ้มครองภัยน้ำท่วม (เลือกทุน 1 แสนหรือ 2 แสน) วิริยะประกันภัย คุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วม/สูญหาย/ไฟไหม้และความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยาพาหนะทางบกไม่เกินทุนประกันภัย อีกหนึ่งแบบคือแบบเฉพาะภัยประเภท 3+ พิเศษ (เพิ่มความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์) ทุน 200,000 บาท (เลือกทุน 100,000 บาทได้) วิริยะประกันภัย ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบก 200,000บาท/ครั้ง และแบบสุดท้ายคือแบบเฉพาะภัยประเภท 3+ Extra (เพิ่มความคุ้มครองภัยน้ำท่วม) ทุน 200,000บาท คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยานพาหะทางบก และสามารถเลือกความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิคจากน้ำท่วมได้ 100,000 หรือ 200,000บาท/ครั้ั้ง

การประกันภัยรถยนต์ มีความคุ้มครองให้เลือก 3 ประเภทหลักๆคือ

ประเภท 1 (ชั้น 1) ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด คือ

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ประเภท 2+ (ชั้น 2+) ผู้ทำประกันภัยประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครอง

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
รับผิดชอบต่อความเสียหายจากภัยน้ำท่วม

ประเภท 2 (ชั้น 2) ผู้ทำประกันภัยประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครอง

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ประเภท 3+ (ชั้น 3+) ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกดังนี้

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รับผิดชอบต่อความเสียหายจากภัยน้ำท่วม

ประเภท 3 (ชั้น 3) ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกดังนี้

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
(ประเภท 2+ และประเภท 3+ อาจมีชื่อและความคุ้มครองต่างกันไปตามแต่ละบริษัทประกันภัยเช่น เบี้ยประกันที่ถูกกว่าเพื่อให้เหมาะกับผู้ขับขี่ที่ใช้รถน้อยและระยะสั้น)

สนใจประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย กดปุ่ม "สมัคร" ได้เลยครับ

iMoney Indonesia - Coming Soon!

AN AWESOME SITE IS LAUNCHING SOON. REAL SOON. STAY TUNED!

Be The First To Know:

We won't share your email with anyone. Promise!

In the meantime, check out our Articles section!