ธนาคารกรุงไทย KTC Visa Platinum

Undefined
Product name: 
KTC Visa Platinum
Rate PA: 
18.00%
Minimum monthly income: 
15 000 บาท
Rewards Highlight: 
25 บาท = 1 คะแนน
Credit card image: 
Annual fee: 
0 บาท
Credit Card Type: 
Rewards
Shopping Highlight: 
แบ่งจ่ายง่าย จ่ายสินค้า/ บริการ ที่อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน ด้วย KTC FLEXI