เปรียบเทียบเงินฝากประจำ

เปิดบัญชีฝากประจำที่ไหนดี? iMoney Thailand ช่วยเปรียบเทียบเงินฝากประจำและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เพื่อการลงทุนและได้รับผลตอบแทนสูงจากดอกเบี้ยเงินฝาก ช่วยให้คุณเปิดบัญชีเงินฝากประจำที่เหมาะกับคุณที่สุด กด"สมัคร"เพื่อดูรายละเอียดของเงินฝากประจำที่คุณสนใจได้เลยครับ

ธนาคาร/ผลิตภัณฑ์ จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี) สมัคร
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี 3 ปี
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัญชีเงินฝากประจำ Flexible
*ธนาคารซิตี้แบงก์ Fixed Deposit >

200,000 บาท

1.90% 1.95% 2.00% ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัญชีฝากประจำแบบรับดอกเบี้ยรายงวด
*ธนาคารซิตี้แบงก์ Fixed Deposit >

500,000 บาท

ไม่มี 1.25% 1.75% 2.00% 2.20% สมัคร
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่า
*ธนาคารซิตี้แบงก์ Fixed Deposit >

500,000 บาท

ไม่มี 1.00% 1.25% 4.00% ไม่มี สมัคร
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัญชีเงินฝากประจำธรรมดา
*ธนาคารซิตี้แบงก์ Fixed Deposit >

100,000 บาท

1.90% 1.95% 2.00% 2.10% 2.20% สมัคร
กรุงศรีอยุธยา
เงินฝากประจำ ออมเพื่อลูก (ประจำรายเดือนปลอดภาษี)
กรุงศรีอยุธยา Fixed Deposit >

1,000 บาท

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 3.00% 3.20% สมัคร
กรุงศรีอยุธยา
เงินฝากประจำกรุงศรี เซฟเวอร์ พลัส
กรุงศรีอยุธยา Fixed Deposit >

5,000 บาท

ไม่มี 2.50% ไม่มี ไม่มี ไม่มี สมัคร
กรุงศรีอยุธยา
เงินฝากประจำกรุงศรี ปลอดภาษี 24 เดือน
กรุงศรีอยุธยา Fixed Deposit >

1,000 บาท

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 3.00% 3.20% สมัคร
กรุงศรีอยุธยา
บัญชีฝากประจำทั่วไป
กรุงศรีอยุธยา Fixed Deposit >

1,000 บาท

1.70% 2.00% 2.35% 2.60% 2.70% สมัคร
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
เงินฝากประจำดอกเบี้ย...ดี๊ ดี
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย Fixed Deposit >

50,000 บาท

ไม่มี ไม่มี 3.25% ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
เงินฝากประจำ CIMB Welcome ดอกเบี้ยสูง
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย Fixed Deposit >

10,000,000 บาท

ไม่มี ไม่มี 3.50% ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
เงินฝากประจำ CIMB Welcome ดอกเบี้ยสูง
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย Fixed Deposit >

1,000,000 บาท

ไม่มี ไม่มี 3.40% ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
เงินฝากประจำทั่วไป
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย Fixed Deposit >

1,000 บาท

2.00% 2.40% 2.65% 3.00% 3.00% สมัคร
ธนาคารกรุงเทพ
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป
ธนาคารกรุงเทพ Fixed Deposit >

2,000 บาท

1.63% 2.00% 2.38% ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคารกรุงไทย
เงินฝากประจำ 24 และ 36 เดือน
ธนาคารกรุงไทย Fixed Deposit >

ไม่มี ไม่มี 2.63% 2.63% ไม่มี สมัคร
ธนาคารกรุงไทย
เงินฝากประจำ 3 6 และ 12 เดือน
ธนาคารกรุงไทย Fixed Deposit >

1,000 บาท

1.63% 2.00% 2.25% ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคารกรุงไทย
เงินฝากประจำตามใจ
ธนาคารกรุงไทย Fixed Deposit >

50,000 บาท

1.35% 1.80% 2.35% ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคารกสิกรไทย
เงินฝากประจำ “ถอนก็ได้ ดอกก็ดี” 14 เดือน
ธนาคารกสิกรไทย Fixed Deposit >

10,000 บาท

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 3.20% ไม่มี สมัคร
ธนาคารกสิกรไทย
เงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน ไม่ต่ำกว่า 10,000,000 บาท
ธนาคารกสิกรไทย Fixed Deposit >

10,000,000 บาท

ไม่มี ไม่มี 2.90% ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคารกสิกรไทย
เงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
ธนาคารกสิกรไทย Fixed Deposit >

10,000 บาท

ไม่มี ไม่มี 2.80% ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคารกสิกรไทย
เงินฝากคุ้มครองผู้สูงอายุ
ธนาคารกสิกรไทย Fixed Deposit >

100,000 บาท

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2.70% สมัคร
ธนาคารกสิกรไทย
เงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ
ธนาคารกสิกรไทย Fixed Deposit >

9,000 บาท

ไม่มี ไม่มี 2.10% ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคารกสิกรไทย
เงินฝากทวีทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย Fixed Deposit >

1,000 บาท

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 3.00% ไม่มี สมัคร
ธนาคารกสิกรไทย
เงินฝากประจำ
ธนาคารกสิกรไทย Fixed Deposit >

1,000 บาท

1.60% 1.95% 2.30% 2.55% 2.55% สมัคร
ธนาคารทหารไทย
บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี ถอนอิสระ
ธนาคารทหารไทย Fixed Deposit >

500,000 บาท

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2.85% ไม่มี สมัคร
ธนาคารทหารไทย
บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยด่วน
ธนาคารทหารไทย Fixed Deposit >

10,000 บาท

2.50% 3.00% ไม่มี ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคารทหารไทย
บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี อัพแอนด์อัพ
ธนาคารทหารไทย Fixed Deposit >

25,000 บาท

1.50% 1.50% 2.00% 5.25% ไม่มี สมัคร
ธนาคารทหารไทย
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป
ธนาคารทหารไทย Fixed Deposit >

1,000 บาท

1.75% 2.00% 2.25% 2.50% 2.70% สมัคร
ธนาคารทิสโก้
บัญชีฝากประจำ
ธนาคารทิสโก้ Fixed Deposit >

20,000 บาท

2.50% 2.50% 2.75% 3.00% 3.00% สมัคร
ธนาคารธนชาต
เงินฝากประจำรับดอกไว ได้ทุกเดือน 22 เดือน
ธนาคารธนชาต Fixed Deposit >

100,000 บาท

2.00% 2.00% 2.00% 7.00% ไม่มี สมัคร
ธนาคารธนชาต
เงินฝากประจำรับดอกไว ได้ทุกเดือน 11 เดือน
ธนาคารธนชาต Fixed Deposit >

100,000 บาท

ไม่มี ไม่มี 3.03% ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคารธนชาต
ประจำอั่งเปา 188 วัน
ธนาคารธนชาต Fixed Deposit >

50,000 บาท

ไม่มี 2.80% ไม่มี ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคารธนชาต
ประจำอั่งเปา 118 วัน
ธนาคารธนชาต Fixed Deposit >

50,000 บาท

ไม่มี 2.77% ไม่มี ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคารธนชาต
เงินฝากประจำ
ธนาคารธนชาต Fixed Deposit >

1,000 บาท

1.75% 2.00% 2.38% 2.63% 2.75% สมัคร
ธนาคารยูโอบี
บัญชียูโอบี ปลอดภาษี ทวีสิน
ธนาคารยูโอบี Fixed Deposit >

1,000 บาท

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 3.00% 3.25% สมัคร
ธนาคารยูโอบี
บัญชียูโอบี ซีเนียร์
ธนาคารยูโอบี Fixed Deposit >

500,000 บาท

ไม่มี ไม่มี 2.40% ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคารยูโอบี
บัญชี ยูโอบี แคร์โฟร์คิดส์
ธนาคารยูโอบี Fixed Deposit >

1,000 บาท

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 3.00% 3.25% สมัคร
ธนาคารยูโอบี
บัญชียูโอบี ฝากประจำ
ธนาคารยูโอบี Fixed Deposit >

5,000 บาท

1.75% 2.00% 2.40% 2.60% 2.75% สมัคร
ธนาคารเกียรตินาคิน
เงินฝากประจำ ประเภทใบรับฝาก
ธนาคารเกียรตินาคิน Fixed Deposit >

500,000 บาท

2.75% 3.00% 3.30% 3.30% 3.40% สมัคร
ธนาคารไทยพาณิชย์
เงินฝากประจำเผื่อเหลือ เผื่อขาด เผื่อเรียก
ธนาคารไทยพาณิชย์ Fixed Deposit >

100,000 บาท

ไม่มี ไม่มี 2.25% ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคารไทยพาณิชย์
เงินฝากประจำระยะสั้น
ธนาคารไทยพาณิชย์ Fixed Deposit >

10,000,000 บาท

2.00% ไม่มี 2.85% ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคารไทยพาณิชย์
เงินฝากประจำทั่วไป
ธนาคารไทยพาณิชย์ Fixed Deposit >

1,000 บาท

1.60% 2.00% 2.35% 2.60% 2.60% สมัคร
ธนาคารไอซีบีซี
ICBC THAI BANK เงินฝากประจำแบบสมุดคู่ฝาก
ธนาคารไอซีบีซี Fixed Deposit >

50,000 บาท

2.75% 2.85% 3.00% 3.25% 3.25% สมัคร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
บัญชีเงินฝากประจำ 1 - 60 เดือน
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด Fixed Deposit >

100,000 บาท

1.75% 2.00% 2.25% 2.50% 2.50% สมัคร

มีข้อสงสัยเกียวกับเงินฝากประจำ เชิญถามได้ที่หน้า Facebook ของเราเลยครับ
iMoneyThailand.com ได้รับการโหวต 4.0371541501976/5 คะแนนจาก 1265 ผู้โหวต อ่านรีวิว.

iMoney Indonesia - Coming Soon!

AN AWESOME SITE IS LAUNCHING SOON. REAL SOON. STAY TUNED!

Be The First To Know:

We won't share your email with anyone. Promise!

In the meantime, check out our Articles section!