เปรียบเทียบเงินฝากประจำ

เปิดบัญชีฝากประจำที่ไหนดี? iMoney Thailand ช่วยเปรียบเทียบเงินฝากประจำและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เพื่อการลงทุนและได้รับผลตอบแทนสูงจากดอกเบี้ยเงินฝาก ช่วยให้คุณเปิดบัญชีเงินฝากประจำที่เหมาะกับคุณที่สุด กด"สมัคร"เพื่อดูรายละเอียดของเงินฝากประจำที่คุณสนใจได้เลยครับ

ธนาคาร/ผลิตภัณฑ์ จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี) สมัคร
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี 3 ปี
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัญชีเงินฝากประจำ Flexible
*ธนาคารซิตี้แบงก์ Fixed Deposit >

200,000 บาท

0.30% 0.40% 0.40% 0.40% ไม่มี สมัคร
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัญชีฝากประจำแบบรับดอกเบี้ยรายงวด
*ธนาคารซิตี้แบงก์ Fixed Deposit >

200,000 บาท

ไม่มี 0.55% 0.65% 0.70% 0.70% สมัคร
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัญชีเงินฝากประจำธรรมดา
*ธนาคารซิตี้แบงก์ Fixed Deposit >

100,000 บาท

0.60% 0.70% 0.70% 0.70% 0.75% สมัคร
กรุงศรีอยุธยา
บัญชีเงินฝากประจำ Step up 9 เดือน
กรุงศรีอยุธยา Fixed Deposit >

10,000 บาท

1.30% 1.35% 1.70% ไม่มี ไม่มี สมัคร
กรุงศรีอยุธยา
บัญชีเงินฝากประจำ ออมเพื่อลูก (ประจำรายเดือนปลอดภาษี)
กรุงศรีอยุธยา Fixed Deposit >

1,000 บาท

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 1.90% 2.20% สมัคร
กรุงศรีอยุธยา
บัญชีเงินฝากประจำกรุงศรี เซฟเวอร์ พลัส
กรุงศรีอยุธยา Fixed Deposit >

500 บาท

ไม่มี 1.65% ไม่มี ไม่มี ไม่มี สมัคร
กรุงศรีอยุธยา
บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน และ 36 เดือน
กรุงศรีอยุธยา Fixed Deposit >

1,000 บาท

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2.30% 2.20% สมัคร
กรุงศรีอยุธยา
บัญชีฝากประจำทั่วไป
กรุงศรีอยุธยา Fixed Deposit >

1,000 บาท

0.90% 1.15% 1.35% 1.50% 1.70% สมัคร
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย Fixed Deposit >

1,000 บาท

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 1.80% 1.80% สมัคร
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
บัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย Fixed Deposit >

1,000 บาท

1.05% 1.30% 1.55% 1.70% 1.80% สมัคร
ธนาคารกรุงเทพ
บัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือน
ธนาคารกรุงเทพ Fixed Deposit >

100,000 บาท

ไม่มี 1.38% ไม่มี ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคารกรุงเทพ
บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี
ธนาคารกรุงเทพ Fixed Deposit >

1,000 บาท

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2.25% 2.50% สมัคร
ธนาคารกรุงเทพ
บัญชีเงินฝากประจำขวัญบัวหลวง
ธนาคารกรุงเทพ Fixed Deposit >

50,000 บาท

1.00% 1.25% 1.50% ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคารกรุงเทพ
บัญชีเงินฝากประจำ
ธนาคารกรุงเทพ Fixed Deposit >

2,000 บาท

1.00% 1.25% 1.50% 1.50% 1.63% สมัคร
ธนาคารกรุงไทย
บัญชีเงินฝาก KTB ZERO TAX MAX
ธนาคารกรุงไทย Fixed Deposit >

1,000 บาท

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2.25% 2.50% สมัคร
ธนาคารกรุงไทย
บัญชีเงินฝากประจำ
ธนาคารกรุงไทย Fixed Deposit >

1,000 บาท

0.90% 1.15% 1.30% 1.45% 1.60% สมัคร
ธนาคารกรุงไทย
เงินฝากประจำตามใจ
ธนาคารกรุงไทย Fixed Deposit >

50,000 บาท

0.85% 1.00% 1.35% ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ
ธนาคารกสิกรไทย Fixed Deposit >

9,000 บาท

ไม่มี ไม่มี 2.20% ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย Fixed Deposit >

500 บาท

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2.25% ไม่มี สมัคร
ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีเงินฝากประจำ
ธนาคารกสิกรไทย Fixed Deposit >

1,000 บาท

0.90% 1.15% 1.30% 1.45% 1.60% สมัคร
ธนาคารทหารไทย
บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยด่วน
ธนาคารทหารไทย Fixed Deposit >

10,000 บาท

0.50% ไม่มี 1.30% ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคารทหารไทย
บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี อัพแอนด์อัพ
ธนาคารทหารไทย Fixed Deposit >

25,000 บาท

0.30% 0.30% 0.80% 1.70% ไม่มี สมัคร
ธนาคารทหารไทย
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป
ธนาคารทหารไทย Fixed Deposit >

1,000 บาท

0.65% 0.65% 0.75% 1.00% 1.00% สมัคร
ธนาคารทิสโก้
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี
ธนาคารทิสโก้ Fixed Deposit >

2,000 บาท

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2.25% 2.50% สมัคร
ธนาคารทิสโก้
บัญชีฝากประจำ
ธนาคารทิสโก้ Fixed Deposit >

20,000 บาท

1.30% 1.40% 1.50% 1.55% 1.60% สมัคร
ธนาคารธนชาต
บัญชีเงินประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 17 เดือน
ธนาคารธนชาต Fixed Deposit >

100,000 บาท

ไม่มี ไม่มี 1.85% ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคารธนชาต
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 10 เดือน
ธนาคารธนชาต Fixed Deposit >

100,000 บาท

ไม่มี ไม่มี 1.45% ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคารธนชาต
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน
ธนาคารธนชาต Fixed Deposit >

100,000 บาท

ไม่มี 1.35% ไม่มี ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคารธนชาต
บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน
ธนาคารธนชาต Fixed Deposit >

300 บาท

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2.30% ไม่มี สมัคร
ธนาคารธนชาต
บัญชีเงินฝากประจำ
ธนาคารธนชาต Fixed Deposit >

1,000 บาท

0.95% 1.15% 1.50% 1.65% 1.65% สมัคร
ธนาคารยูโอบี
บัญชียูโอบี ปลอดภาษี ทวีสิน
ธนาคารยูโอบี Fixed Deposit >

1,000 บาท

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2.25% 2.50% สมัคร
ธนาคารยูโอบี
บัญชี ยูโอบี แคร์โฟร์คิดส์
ธนาคารยูโอบี Fixed Deposit >

1,000 บาท

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2.25% 2.50% สมัคร
ธนาคารยูโอบี
บัญชียูโอบี ฝากประจำ
ธนาคารยูโอบี Fixed Deposit >

5,000 บาท

0.80% 1.05% 1.30% 1.45% 1.55% สมัคร
ธนาคารออมสิน
บัญชีเงินฝากประจำ
ธนาคารออมสิน Fixed Deposit >

1,000 บาท

0.90% 1.15% 1.30% 1.50% 2.00% สมัคร
ธนาคารออมสิน
บัญชีเงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี
ธนาคารออมสิน Fixed Deposit >

1,000 บาท

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2.25% ไม่มี สมัคร
ธนาคารเกียรตินาคิน
บัญชีเงินฝากประจำ
ธนาคารเกียรตินาคิน Fixed Deposit >

5,000 บาท

1.30% 1.40% 1.50% 1.55% 1.65% สมัคร
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บัญชีเงินฝากประจำ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ Fixed Deposit >

1,000 บาท

1.20% 1.40% 1.55% 1.65% 1.70% สมัคร
ธนาคารไทยพาณิชย์
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป
ธนาคารไทยพาณิชย์ Fixed Deposit >

1,000 บาท

0.90% 1.15% 1.40% 1.45% 1.60% สมัคร
ธนาคารไอซีบีซี
บัญชีเงินฝากประจำ Step Up 15 เดือน
ธนาคารไอซีบีซี Fixed Deposit >

100,000 บาท

1.50% 1.65% 1.85% 2.50% ไม่มี สมัคร
ธนาคารไอซีบีซี
บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit
ธนาคารไอซีบีซี Fixed Deposit >

1.45% 1.55% 1.65% 1.75% 1.80% สมัคร
ธนาคารไอซีบีซี
บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี
ธนาคารไอซีบีซี Fixed Deposit >

1,000 บาท

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2.55% 2.70% สมัคร
ธนาคารไอซีบีซี
บัญชีเงินฝากประจำแบบสมุดคู่ฝาก
ธนาคารไอซีบีซี Fixed Deposit >

50,000 บาท

1.45% 1.55% 1.65% 1.75% 1.80% สมัคร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
บัญชีเงินฝากประจำ
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด Fixed Deposit >

100,000 บาท

0.55% 0.80% 1.05% 1.15% 1.20% สมัคร

มีข้อสงสัยเกียวกับเงินฝากประจำ เชิญถามได้ที่หน้า Facebook ของเราเลยครับ
iMoneyThailand.com ได้รับการโหวต 4.0371541501976/5 คะแนนจาก 1265 ผู้โหวต อ่านรีวิว.