เปรียบเทียบเงินฝากประจำ

เปิดบัญชีฝากประจำที่ไหนดี? iMoney Thailand ช่วยเปรียบเทียบเงินฝากประจำและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เพื่อการลงทุนและได้รับผลตอบแทนสูงจากดอกเบี้ยเงินฝาก ช่วยให้คุณเปิดบัญชีเงินฝากประจำที่เหมาะกับคุณที่สุด กด"สมัคร"เพื่อดูรายละเอียดของเงินฝากประจำที่คุณสนใจได้เลยครับ

ธนาคาร/ผลิตภัณฑ์ จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี) สมัคร
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี 3 ปี
ธนาคารธนชาต
บัญชีเงินประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 17 เดือน
ธนาคารธนชาต Fixed Deposit >

100,000 บาท

ไม่มี ไม่มี 1.85% ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคารธนชาต
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 10 เดือน
ธนาคารธนชาต Fixed Deposit >

100,000 บาท

ไม่มี ไม่มี 1.45% ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคารธนชาต
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน
ธนาคารธนชาต Fixed Deposit >

100,000 บาท

ไม่มี 1.35% ไม่มี ไม่มี ไม่มี สมัคร
ธนาคารธนชาต
บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน
ธนาคารธนชาต Fixed Deposit >

300 บาท

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2.30% ไม่มี สมัคร
ธนาคารธนชาต
บัญชีเงินฝากประจำ
ธนาคารธนชาต Fixed Deposit >

1,000 บาท

0.95% 1.15% 1.50% 1.65% 1.65% สมัคร

มีข้อสงสัยเกียวกับเงินฝากประจำ เชิญถามได้ที่หน้า Facebook ของเราเลยครับ
iMoneyThailand.com ได้รับการโหวต 4.0371541501976/5 คะแนนจาก 1265 ผู้โหวต อ่านรีวิว.

iMoney Indonesia - Coming Soon!

AN AWESOME SITE IS LAUNCHING SOON. REAL SOON. STAY TUNED!

Be The First To Know:

We won't share your email with anyone. Promise!

In the meantime, check out our Articles section!