เปรียบเทียบสินเชื่อบ้านที่ดีที่สุด เพื่อการซื้อบ้านที่เหมาะกับตัวคุณที่สุด

ปวดหัวกับการเลือกขอสินเชื่อบ้าน? iMoney Thailand ช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกการกู้เงินซื้อบ้านหรือการรีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมข้อมูลที่สำคัญเช่นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน เพื่อการลงทุนอย่างชาญฉลาด กด"สมัคร"เพื่อดูข้อมูลของแต่ละสินเชื่ออย่างละเอียดได้เลยครับ

ธนาคาร เงินดาวน์ MLR อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี) สมัคร
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4+
ธนาคารเกียรตินาคิน
สินเชื่อบ้าน KK Home Loan
ธนาคารเกียรตินาคิน Home Loan
0% 7.90% 4.20%
4.20%
4.20%
5.65%
(MLR-1.5%)
สมัคร
ธนาคารทิสโก้
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ธนาคารทิสโก้ Home Loan
10% 7.88% 4.50%
5.375%
5.375%
(MRR-2.5%)
5.375%
(MRR-2.5%)
สมัคร
ธนาคารกรุงไทย
สินเชื่อบ้านกรุงไทย...ผ่อนสบาย
ธนาคารกรุงไทย Home Loan
5% 7.12% 1.62%
เดือนที่ 1-9 = 0.99%
เดือนที่ 10-12 = 5.62%
5.87%
5.62%
(MRR-1.5%)
5.37%
(MRR-1.75%)
สมัคร
ธนาคารทหารไทย
สินเชื่อบ้าน
ธนาคารทหารไทย Home Loan
5% 7.28% 5.25%
(MRR-2.025%)
5.25%
5.25%
(MRR-2.025%)
5.25%
(MRR-2.025%)
สมัคร
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
สินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย Home Loan
10% 7.75% 4.75%
(MRR-3.00%)
4.75%
4.75%
(MRR-3.00%)
5.75%
(MRR-2.00%)
สมัคร
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ Home Loan
5% 7.75% 3.15%
(MRR-4.60%)
3.15%
3.15%
(MRR-4.60%)
5.5%
(MRR-2.25%)
สมัคร
ธนาคารออมสิน
สินเชื่อเคหะ
ธนาคารออมสิน Home Loan
10% 7.00% 5.00%
5.00%
5.00%
6.25%
(MRR-0.75%)
สมัคร
ธนาคารยูโอบี
สินเชื่อบ้านยูโอบี
ธนาคารยูโอบี Home Loan
5% 7.75% 3.20%
(MRR-4.55%)
3.20%
3.20%
(MRR-4.55%)
5.75%
(MRR-2.00%)
สมัคร
ธนาคารกสิกรไทย
สินเชื่อบ้านกสิกรไทย
ธนาคารกสิกรไทย Home Loan
20% 7.12% 1.37%
เดือนที่ 1-8: 0.60%
เดือนที่ 9-12: 2.92%
4.42%
4.42%
(MRR-2.7%)
5.62%
(MRR-1.50%)
สมัคร
กรุงศรีอยุธยา
สินเชื่อคอนโด
กรุงศรีอยุธยา Home Loan
0% 7.20% 4.20%
(MRR-3.00%)
4.20%
4.20%
(MRR-3.00%)
4.20%
(MRR-3.00%)
สมัคร
ธนาคารไทยพาณิชย์
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (SCB New Loan)
ธนาคารไทยพาณิชย์ Home Loan
5% 7.37% 5.75%
7.62%
7.62%
(MRR+0.25%)
7.62%
(MRR+0.25%)
สมัคร
ธนาคารกรุงไทย
สินเชื่อบ้านแสนสะดวก
ธนาคารกรุงไทย Home Loan
10% 7.12% 3.25%
6.87%
6.87%
(MLR-0.25%)
6.87%
(MLR-0.25%)
สมัคร
ธนาคารธนชาต
สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่
ธนาคารธนชาต Home Loan
0% 7.75% 5.425%
(MLR-2%)
5.425%
5.425%
(MLR-2%)
6.775%
(MLR-0.65%)
สมัคร
ธนาคารกรุงเทพ
สินเชื่อบ้านบัวหลวง
ธนาคารกรุงเทพ Home Loan
10% 7.13% 1.99% - 6.50%
4.00% - 6.50%
4.00% - 6.50%
5.625% - 6.50%
สมัคร
กรุงศรีอยุธยา
สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
กรุงศรีอยุธยา Home Loan
10% 7.20% 3.70% - 3.85%
4.45% - 4.95%
5.85% - 6.10%
5.85% - 6.10%
สมัคร

การตัดสินใจซื้อหรือสร้างบ้านสักหลังเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งทีเดียว เพราะคุณต้องศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับตัวบ้าน ทำเล ตลอดจนการวางแผนด้านการเงิน เรื่องของการกู้ซื้อบ้าน หรือขอสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินหรือธนาคาร ซึ่งนำไปสู่การมีภาระผูกพันในระยะยาว เพราะเหตุนี้เราจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ซื้อบ้านหรือการกู้เงินสร้างบ้านมาเป็นแนวทางให้คุณเตรียมความพร้อมก่อนตัดสินใจ

ทำไมการซื้อบ้านจึงเป็นเรื่องสำคัญ?

บ้านไม่ใช่สิ่งของที่คุณซื้อกันบ่อยๆ หรืออาจเป็นครั้งเดียวก็ได้ที่คุณจะซื้อหรือสร้างบ้าน การตัดสินใจซื้อหรือสร้างบ้านนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง นอกจากปัจจัยเกี่ยวกับตัวบ้าน โครงการ ทำเลที่ตั้ง ความปลอดภัยแล้ว ยังมีปัจจัยด้านการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย เราเชื่อว่าเกือบทุกคนต้องกู้เงินมาซื้อบ้าน การซื้อบ้านหรือสร้างบ้านสักหลังนั้นไม่ใช่จะจบลงตรงที่ราคาของบ้านตอนที่ซื้อเท่านั้น บ้านจึงเป็นภาระผูกพันระยะยาว แต่ยังต้องคำนึงถึงมีค่าใช้จ่ายที่จะตามมาในภายหลังไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งทั้งภายในและภายนอก เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ การต่อเติมซ่อมแซม ตลอดจนค่าใช้จ่ายรายเดือนที่จะตามมา ค้าน้ำ ค่าไฟ ค่าส่วนกลางของโครงการ รวมถึงการผ่อนบ้านรายเดือนเป็นระยะเวลาหลายสิบปี ดังนั้นการพิจารณาซื้อบ้านนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก และต้องการวางแผนการเงินที่ดีเพื่อไม่เกิดปัญหาในภายหลัง

สินเชื่อบ้านคืออะไร

สินเชื่อบ้านก็คือเงินกู้ระยะยาวที่กู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือธนาคาร เพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้าน ทาวเฮาส์ ทาวโฮม คอนโด หรืออาคารพาณิชย์ โดยใช้ที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกันในการจำนองให้แก่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อ

หากคุณมีบ้านและมีสินเชื่อบ้านอยู่แล้ว แต่ต้องการไถ่ถอนสินเชื่อเดิมเพื่อมาขอสินเชื่อใหม่กับสถาบันการเงินหรือธนาคารอื่นที่มีข้อเสนอดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระที่ดีกว่า วิธีการนี้เรียกว่า "การรีไฟแนนซ์" หรือ "รีไฟแนนซ์บ้าน"

สินเชื่อบ้านในประเทศไทยเป็นอย่างไร

เมื่อสินเชื่อบ้านได้รับการการอนุมัติจากสถาบันการเงินหรือธนาคารแล้ว จะต้องมีการทำสัญญากับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ เพื่อระบุจำนวนเงินผ่อนชำระรายเดือนและระยะเวลาหรือจำนวนงวดในการผ่อนชำระ

ทั่วไปแล้วอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจะอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) ซึ่ง จะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำขสำหรับเงินกู้ หรือ MRR (Minimum Retail Rate)
ยกตัวอย่างเช่น
ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับเงินกู้ (MRR) อยู่ที่ 6.6% ในปัจจุบัน
ถ้าอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่อยู่อาศัย เท่ากับ MRR -2. 3% ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่อยู่อาศัย จะอยู่ที่ 4.3% (คำนวณจาก 6.6.3%)
ในการผ่อนชำระหนี้หรือสินเชื่อนั้น จะต้องผ่อนชำระเป็นรายเดือน เป็นจำนวนเดือนหรือจำนวนงวดตามระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา จนครบเต็มตามจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ย โดยในช่วงแรกของการผ่อนชำระนั้น เงินผ่อนชำระส่วนใหญ่จะเป็นการชำระในส่วนของดอกเบี้ย เมื่อผ่านไประยะหนึ่ง เงินผ่อนชำระส่วนใหญ่จึงจะกลายเป็นการชำระในส่วนของเงินต้น

คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับการกู้เงิน

MLR (Minimum Loan Rate)

MLR คืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าชั้นดี เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระที่แน่นอน อัตราดอกเบี้ย MLR ของแต่ละสถาบันการเงินจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการกำหนดของสถาบันการเงินนั้น อัตราดอกเบี้ย MLR เป็นอัตราดอกเบี้ยประเภทลอยตัว ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจการเงินในขณะนั้นด้วย

เงินดาวน์ (Down Payment)

เงินดาวน์ หรือการวางเงินดาวน์ ที่ได้ยินบ่อยๆ เวลาซื้อที่บ้านหรือพักอาศัยหรือซื้อรถ เงินดาวน์คือเงินมัดจำที่ชำระล่วงหน้าตอนที่ตกลงซื้อ โดยทั่วไปเงินดาวน์มักถูกกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาที่พักอาศัย

ในประเทศไทยขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย สถาบันการเงินหรือธนาคารส่วนใหญ่มักจะให้กู้หรือให้สินเชื่อไม่เกิน 90% ของราคาที่อยู่อาศัย ดังนั้นการวางเงินดาวน์ในการซื้อบ้านจะต้องวางอย่างต่่ำ 10% ของราคาบ้าน

การยึดอสังหาริมทรัพย์ (Foreclosure) คือการที่สถาบันการเงินหรือธนาคารเข้ายึดครอง หรือ Repossess ที่พักอาศัยของคุณ เพื่อนำไปขายและนำเเงินที่ได้มาชำระยอดคงค้างของเงินคุณกู้ยืม ซึ่งการยึดที่พักอาศัยนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณค้างการจ่ายผ่อนชำระค่างวดเงินกู้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ

ระยะเวลาการผ่อนชำระ (Loan Tenure)

Loan Tenure หรือ ระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินกู้สำหรับสินเชื่อหรือการกู้ยืมเงินระยะยาว ซึ่งการผ่อนชำระจะแบ่งเป็นจำนวนเดือนหรือจำนวนงวดในการผ่อนจ่าย ตามระยะเวลาการผ่อนชำระที่ตกลงไว้ในสัญญา

สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนั้น จะให้ระยะเวลาการผ่อนชำระ (Loan Tenure) ที่นานกว่าสินเชื่ออื่นๆ แต่จะมีระยะไม่เกิน 30 ปี ซึ่งระยะเวลาการผ่อนชำระขึ้นก็จะถูกพิจารณาตามอายุของผู้ขอกู้ในขณะนั้นด้วย หากผู้ขอกู้มีอายุมาก ก็จะได้ระยะเวลาการผ่อนชำระที่สั้น อีกนัยหนึ่งก็คื่อจำนวนเงินที่ผ่อนจ่ายต่อเดือนหรือต่องวดจะสูง เพื่อที่จะชำระหนึ้ได้ครบตามจำนวนในระยะการผ่อนที่สั้น

มีข้อสงสัยเกียวกับสินเชื่อบ้าน เชิญถามได้ที่หน้า Facebook ของเราเลยครับiMoneyThailand.com ได้รับการโหวต 4.0371541501976/5 คะแนนจาก 1265 ผู้โหวต อ่านรีวิว.

iMoney Indonesia - Coming Soon!

AN AWESOME SITE IS LAUNCHING SOON. REAL SOON. STAY TUNED!

Be The First To Know:

We won't share your email with anyone. Promise!

In the meantime, check out our Articles section!