*ธนาคารซิตี้แบงก์ บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Thai
Product name: 
บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
Rate PA: 
18.00%
Minimum monthly income: 
15 000 บาท
Cashback Highlight: 
รับเครดิตเงินคืน 11% เมื่อใช้จ่ายที่รถไฟฟ้า และรถไฟใต้ดิน
รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อใช้จ่ายที่ Grab, ร้านบู๊ทส์ และร้านวัตสัน รับเครดิตเงินคืน 1% จากการใช้จ่ายอื่นๆ
รับเครดิตเงินคืนเข้าบัตรฯ 1% ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ (800 บาท/เซลล์สลิป และสูงสุด 4,800 บาท/เดือน)
Credit card image: 
Annual fee: 
2 000 บาท
Credit Card Type: 
Cashback