*ธนาคารซิตี้แบงก์ บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์

Undefined
Product name: 
บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์
Rate PA: 
18.00%
Minimum monthly income: 
30 000 บาท
Rewards Highlight: 
20 บาท = 1 คะแนน
1 คะแนน แลก 1 ไมล์ การบินไทยและสายการบินในกลุ่ม Star Alliance
Credit card image: 
Annual fee: 
4 000 บาท
Credit Card Type: 
Rewards
Travel
Travel Highlight: 
บริการห้องพักรับรอง Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ฟรี 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน เมื่อแสดงบัตรเครดิตฯ และบัตรโดยสารของสาย การบินไทย สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ
iMoney Indonesia - Coming Soon!

AN AWESOME SITE IS LAUNCHING SOON. REAL SOON. STAY TUNED!

Be The First To Know:

We won't share your email with anyone. Promise!

In the meantime, check out our Articles section!