*ธนาคารซิตี้แบงก์ บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

Undefined
Product name: 
บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์
Rate PA: 
18.00%
Minimum monthly income: 
50 000 บาท
Rewards Highlight: 
ทุกๆ 15 บาท รับ 1 ไมล์สะสม สำหรับการใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร หมวดท่องเที่ยว และการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ
ทุกๆ 20 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน สำหรับการใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ
Credit card image: 
Annual fee: 
5 000 บาท
Credit Card Type: 
Rewards
Travel
Travel Highlight: 
1 คะแนน สามารถแลกเป็น 1 ไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส เพื่อแลกรับบัตรโดยสารการบินไทยและสายการบินในกลุ่ม Star Alliance
ฟรี บริการ ลีมูซีนจากบ้านถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้ง / ปี
ฟรี บริการห้องพักรับรอง Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อแสดงบัตรโดยสารของสาย การบินไทย เส้นทางระหว่างประเทศ