รีไฟแนนซ์บ้าน

ธนาคาร เงินดาวน์ MLR อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี) สมัคร
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4+
ธนาคารทหารไทย
สินเชื่อบ้านทีเอ็มบีรีไฟแนนซ์
0 % 7.38 % 5.5%
5.755%
(MLR-1.625%)
5.755%
(MLR-1.625%)
6.38%
(MLR-1%)
สมัคร
ธนาคารยูโอบี
ยูโอบี โฮมโลน รีไฟแนนซ์
0 % 7.75 % 2.625%
เดือนที่ี่ 1-6 0%
เดือนที่ี่ 7-12 (MLR-2.25%)
6.05%
(MLR-1.7%)
6.05%%
(MLR-1.7%)
6.5%
(MLR-1.25%)
สมัคร
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
สินเชื่อ Refinance
0 % 7.38 % 1.25%
6.63%
(MLR-0.75)
6.63%
(MLR-0.75)
6.63%
(MLR-0.75)
สมัคร
ธนาคารไทยพาณิชย์
สินเชื่อรีไฟแนนซ์
0 % 8.10 % 1.9%
6.85%
(MLR-1.25%)
6.85%
(MLR-1.25%)
6.85%
(MLR-1.25%)
สมัคร
ธนาคารธนชาต
สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์
5 % 7.38 % 5.63%
(MLR-1.75%)
5.63%
(MLR-1.75%)
5.63%
(MLR-1.75%)
7.13%
(MLR-0.25%)
สมัคร
กรุงศรีอยุธยา
สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์
10 % 7.38 % 2.24%
เดือนที่ 1-3 0%
เดือนที่ 4-12 MLR-4.40%
6.38%
(MLR-1.00%)
6.38%
(MLR-1.00%)
6.38%
(MLR-1.00%)
สมัคร
ธนาคารกรุงไทย
สินเชื่อ KTB Refinance Home Loan
10 % 7.00 % 1.31%
เดือนที่ 1-9 0%
เดือนที่ 10-12 MLR-1.75%
6%
(MLR-1.00%)
6%
(MLR-1.00%)
5.9%
(MLR-1.10%)
สมัคร

การรีไฟแนนซ์บ้าน

การรีไฟแนนซ์บ้านคือการยื่นบ้านที่ยังผ่อนไม่หมดเข้าสถาบันการเงินเพื่อกู้เงินปิดการผ่อนบ้านจากสถาบันการเงินเดิม ลูกค้าที่ทำการรีไฟแนนซ์จะได้ประโยชน์โดยการจ่ายดอกเบี้ยสินเชื่อที่ต่ำกว่าหลังจากผ่อนบ้านกับสถาบันการเงินเดิมมาในระยะหนึ่ง

มีข้อสงสัยเกียวกับรีไฟแนนซ์บ้าน เชิญถามได้ที่หน้า Facebook ของเราเลยครับ
iMoney Indonesia - Coming Soon!

AN AWESOME SITE IS LAUNCHING SOON. REAL SOON. STAY TUNED!

Be The First To Know:

We won't share your email with anyone. Promise!

In the meantime, check out our Articles section!